Spring naar de inhoud

Ideeën

Hoe denken wij over een groene en aantrekkelijke gemeente?

Op vlak van inrichting van de openbare ruimte hinkt onze gemeente achterop. Met een reeks van maatregelen, die heel vaak niet duur hoeven te zijn, kunnen we ervoor zorgen dat de publieke ruimte, zowel binnen als buiten, aantrekkelijk, toegankelijk en nabij, een echte meerwaarde vormt voor alle inwoners.

 

 

 

Hoe denken wij meer leven in de brouwerij te brengen?

Kortemark is met ruim 12 500 inwoners geen kleine gemeente. Toch lijkt het dat we voor diverse zaken (sport, cultuur, horeca, werk, aankopen…) vaak terugvallen op het aanbod van naburige steden en gemeenten. Met de nodige creativiteit kunnen we het tij keren. We moeten inspanningen leveren om een groter draagvlak te creëren voor een breder lokaal aanbod.

 

 

Hoe kunnen we mensen samen brengen?

Als we willen gaan voor een bruisende gemeente, moet die meer gericht zijn op ontmoeting en ontspanning, voor jong en oud. De investering hierin, met veel meer oog voor groen, en met spreiding in de verschillende deelgemeenten, is het meer dan waard.

 

Wat zijn onze standpunten over veilig en vlot verkeer?

Vrijwel overal in onze gemeente zien we een toename van zowel het plaatselijk als het doorgaand autoverkeer. Willen we de afspraak met de toekomst niet missen, dan mag op geen enkele manier ingezet worden op de auto als belangrijkste vervoermiddel. Andere vormen van mobiliteit zullen het wonen en leven in onze gemeente veel aangenamer maken.

 

 

 

Hoe zien wij nabij en verstandig besturen?

De gemeenteraad is het kloppende hart van de lokale politieke democratie. Met Content willen we ons op twee belangrijke doelen richten. Ten eerste willen we de gemeenteraad reanimeren, er moet opnieuw ruimte komen voor een inhoudelijke discussie, in het belang van de inwoners. Daarnaast moet het politieke niveau zuurstof van buitenaf opnemen.

 

 

Hoe kan betere hulp voor jong en oud?

Twee vaststellingen maken onze gemeente heel specifiek: enerzijds zien we dat het procentuele aandeel van de bevolking ouder dan 65 is toegenomen tot meer dan 21%. Dat is hoog. Anderzijds, terwijl we dik tien jaar geleden een aantal scholen hebben gesloten, zien we dat we opnieuw een aangroei hebben van jonge kinderen. Een dubbele uitdaging.

 

 

Hoe bestrijden we armoede?

We willen dat het voor iedereen goed wonen en leven is in Kortemark. De realiteit is echter dat het gemiddeld gezinsinkomen in Kortemark lager is dan in de meeste gemeenten in de regio en dat de armoedecijfers blijven stijgen, ook bij wie werkt. Wie het moeilijker heeft, verdient extra aandacht. Het voeren van een sociaal beleid vinden wij een prioritaire opdracht van de gemeente.

 

Volledige programma: Download PDF