Spring naar de inhoud

Contente kijk op de raad van 5 oktober

De Raad

 

In dagen van moeizaam gevormde regeringen, wordt wel eens minachtend gesproken over de politiek. Soms te begrijpen, maar ook te betreuren. Politieke beslissingen, ook deze van het lokale bestuursniveau, bepalen voor een flink stuk ons leven. De gemeente- en OCMW-raad zijn niet zomaar een raad. Wat er beslist wordt is belangrijk voor het beleid waar onze inwoners de gevolgen van dragen of soms de vruchten van plukken. Een verslag op basis van enkele indrukken is daarom niet misplaatst. Mispak je niet: we bekijken de zaken door de ogen van CONTENT, vanzelfsprekend is dat de meest heldere kijk op het hele gebeuren.

 

Zonnepanelen:

Toen een aantal jaren geleden de plannen voor het nieuwe gebouw voor de diensten van burger en welzijn bekend werden gemaakt, werd vanuit onze fractie al de opmerking gemaakt waarom er geen zonnepanelen te vinden waren op het dak. Bij het publiek maken van de plannen voor de nieuwe zaal voor gevechtsporten en andere turnactiviteiten, was de meerderheidsploeg de opmerking niet vergeten: zonnepanelen op de nieuwe zaal. Voor CONTENT was dit een stap vooruit, maar werd iets meer verwacht. Waarom geen zonnepanelen op daken van andere gemeentelijke gebouwen.

En zie: de raad van oktober 2020 zullen we herinneren als de maand waar met recht van opstal acht gemeentelijke gebouwen zullen uitgerust worden met zonnepanelen. Op termijn zullen burgers kunnen participeren in de zonnepanelen. Over de invulling, de juridische constructie, zijn de meningen verdeeld. Voor CONTENT is dat niet de hoofdzaak. Achterhoedegevechten gaan wij niet aan. De essentie is: eindelijk zet de gemeente de stap naar een grootschalige duurzame energiewinning.

In plaats van het strijden in de achterhoede, kijken we met CONTENT nu al vooruit. Zo werd de vraag gesteld of de piste kan bewandeld worden om ook daken van andere gebouwen, zoals de scholen of sommige bedrijven, kunnen voorzien worden van zonnepanelen in een grootschalige samenwerking. Met de huidige juridische constructie is dit niet mogelijk. Maar de geest is uit de fles. Flessen openen is een van onze specialiteiten.

 

Toegankelijke bushokjes:

Op ons grondgebied hebben we heel wat bushaltes, zowel voor de belbus als voor de lijnbus. Cijfers toonden aan dat er amper twee ingericht zijn op een manier dat een rolstoelgebruiker zonder hulp van derden kan instappen. Ook voor slechtzienden scoorden we slecht: eveneens twee haltes die ingericht zijn op een manier dat slechtzienden zonder hulp kunnen opstappen. Daarnaast zijn er een aantal haltes waar het mogelijk is om met een rolstoel met hulp van de chauffeur op de bus te geraken. De overgrote meerderheid, bijna 90% van onze haltes, zijn niet ingericht op een manier waar rekening wordt gehouden met slechtzienden en motorisch beperkten. Met CONTENT werd dit aangekaart.

Er werd voorgesteld om voortaan de haltes in een straat die wegenwerken ondergaat meteen in te richten op een manier die wel tegemoet komt aan de noden van slechtzienden en rolstoelgebruikers. Immers, voor die twee doelgroepen is een toegankelijk openbaar vervoer heel erg belangrijk.  Daarnaast werd voorgesteld om haltes die door hun specifieke ligging, bijvoorbeeld bij een woonzorgcentrum, een hoge nood aan herinrichting hebben, ongeacht de planning van de wegenwerken worden aangepakt.

De bestuursmeerderheid erkende de meerwaarde van het voorstel en keurde dit mee goed.

 

Domiciliefraude:

Heel wat gemeenten hebben te maken met een fenomeen van feitelijke bewoners die elders gedomicilieerd zijn. Vaak is het ingegeven door fiscale motieven, men laat zich domiciliëren in een gemeente waar bijvoorbeeld de algemene personenbelasting erg laag is, terwijl die in onze gemeente aan de hoge kant is. In de plaats van domiciliëring betaalt men dan vaak wel een hogere belasting gelinkt aan de onroerende voorheffing, het nettoresultaat is vaak positief voor de persoon die gedomicilieerd is waar hij of zij niet woont. Voor de gemeente van het feitelijke verblijf is dat een significant verlies aan inkomsten. In de politieraad kwam aan het licht dat er krachten zijn, onder andere uit politieke hoek van een aantal kustgemeenten, die liever hebben dat men die wijze van domiciliefraude met fiscale motieven oogluikend toestaat.

Met CONTENT vinden wij die werkwijze niet fair ten opzichte van de mensen die wel leven naar de geest van de wet: je betaalt de gemeentebelastingen in de gemeente waar je verblijft. Er werd een voorstel ingediend om na te gaan hoeveel tweede verblijven in eigendom zijn van iemand die gedomicilieerd is in een gemeente met een erg gunstig fiscaal regime. Daarnaast werd voorgesteld om bij die gevallen na te gaan of er al dan niet fraude mee gemoeid is. Met CONTENT willen we geen heksenjacht.

Tweede verblijvers betalen in onze gemeenten een faire bijdrage. Die bijdrage is fair vanuit het standpunt dat dit tweede verblijf geen hoofdverblijf is. Indien dit tweede verblijf een feitelijke hoofdverblijfplaats is, dan moeten de nodige stappen ondernomen worden. Symbolisch is dit eerder een geladen dossier. Toch werd dit punt goedgekeurd omdat de meerderheid zich op een even symbolische manier stemde bij onthouding. Ze respecteerden de insteek gebaseerd op rechtvaardigheid, daar is het ons bij CONTENT om te doen.

 

Variavragen:

De beide raden, gemeenteraad en OCMW-raad worden steeds afgesloten met een variapunt: vragen door de raadsleden. Daar worden vaak de achterhoedegevechten hernomen. Oude koeien worden ook uit de gracht gehaald. Met CONTENT menen wij dat dit zelden zoden aan de dijk brengt. Wij staan voor inhoud en brengen onze punten zo goed en zo kwaad het kan op voorhand aan. Op die manier is een debat gebaseerd op argumenten en tegenargumenten mogelijk. Politiek is soms serieus. Het is te belangrijk. Pas na afloop drinken we een pint en kunnen we elkaar bestoken met flauwe grapjes, inhoudsloze slogans en andere losse flodders. Santé.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *