Spring naar de inhoud

Contente kijk op raad van 16 november

De tweede coronagolf maakte een raadzitting in een zaal zo goed als onmogelijk. Nood breekt wet. Zo ging voor de derde keer de raad online door. Voor sommige raadsleden is enige studie van de werking van de gebruikte software een te grote inspanning. Helaas. Ruim twee jaar geleden stelden we met verschillende mensen van CONTENT met grote zorg en toewijding een programmaboekje samen. Het boekje is een samenvatting van waar we voor staan. Het geeft een richting voor de toekomst aan, maar is daarnaast bevattelijk en concreet. De meerderheid pikt heel vaak een voorstel op!

Moest je je als burger afvragen of politiek zin heeft? Ja! Gaat het zomaar vanzelf? Neen!
Intussen kunnen we met CONTENT zeggen dat als inhoudelijk werk gemaakt wordt van voorstellen die van Kortemark een betere plaats kunnen maken, zelfs politieke opponenten dan luisteren. Zijn we het met CONTENT steeds eens met de meerderheid? Neen! Zou het
goed zijn voor de gemeente moest CONTENT deel uitmaken van het gemeentebestuur? Ja!

Burgerbudget

Op de gemeenteraad lag het reglement van het ‘burgerbudget’ ter stemming voor. Het belang van een verregaande burgerparticipatie kwam erg nadrukkelijk aan bod in het verkiezingsprogramma van CONTENT. Meer zelfs: als enige partij brachten we het idee van een burgerbudget letterlijk aan. In de aanloop naar de verkiezingen van 2018 hebben we dit programma grondig toegelicht aan de andere politieke partijen. Als het gaat over participatie van de inwoners is er soms wat koudwatervrees. Echter, als dit goed omkaderd wordt, is er onmiskenbaar een grote meerwaarde. Een gemeente waar de inwoners zich sterk betrokken voelen bij het beleid wordt, zeker op termijn, een betere gemeente. Een van de manieren om de betrokkenheid te verhogen, is het werken met een burgerbudget.
Voor 2021 is een budget van 5000 euro voorzien. Verschillende overlegorganen zullen de ingediende projecten rangschikken in volgorde van voorkeur. Als het uitverkoren project geen nood heeft aan het volledig budget van 5000 euro, zal het resterende budget
overvloeien naar het eerstvolgende project.

Met CONTENT hopen we alvast dat deze manier van werken een volwaardige kans krijgt. De
eerste stappen in het opzetten van burgerparticipatie zijn vaak de moeilijkste. Voorts menen we dat op termijn gradueel een budgetverhoging nodig is om meerdere projecten kansen te geven. Als heel veel mensen zich willen engageren om iets op poten te zetten met een
publiek belang, dan is het zonde om maar één project te ondersteunen.

In het reglement staat 25 december als deadline voor het indienen van projecten. Dit is voor dit jaar erg krap, zeker gezien de bijzondere omstandigheden door corona. Met CONTENT stelden we voor om die deadline wat op te schuiven. Daar ging de meerderheid niet op in.
Wel dit: initiatieven moeten bij het moment van indienen nog niet tot in het detail zijn uitgewerkt. Een goed idee is voldoende om mee te dingen voor de financiële steun.

Daarnaast ijverde CONTENT ervoor dat mensen die een engagement willen opnemen niet aan hun lot worden overgelaten. De meerderheid volgt die redenering. Een goede ondersteuning en begeleiding is nodig, zowel bij de opmaak van het voorstel als de uitvoering van het project. De ambtenaren zullen de nodige tijd en ruimte krijgen om te begeleiden.

In het reglement stond dat inwoners ook hun voorkeur zouden kunnen uitspreken, maar dan enkel digitaal. Met CONTENT vonden we dat goed, maar dan niet als enige mogelijkheid. Niet iedereen heeft toegang tot internet en sommigen ontbreken door omstandigheden de nodige vaardigheden. Er wordt een mogelijkheid uitgewerkt zodat inwoners ook op papier hun favoriete project zouden kunnen kiezen. Bij het moment van schrijven van deze tekst is men daar al mee bezig, liet burgemeester Karolien Damman intussen weten.

Hoe dan ook willen we met CONTENT alle inwoners warm maken voor dit nieuw initiatief. De coronacrisis heeft een impact gehad op het leven van heel wat mensen. Wat meer dan eens duidelijk is geworden, is dat het opnemen van een engagement voor je medemens, voor de buurt waarin je woont, een wereld van verschil kan maken. Maar weet je niet goed hoe je een idee op papier kan zetten, of zoek je mede-initiatiefnemers,… maak dan gebruik van de ondersteuning van het gemeentebestuur!

 

Thuiszorgpremie

Als je in de politiek in de oppositie geen geduld hebt, dan bereik je helaas niets. Kunnen sommige zaken sneller gebeuren in onze gemeente? Vanzelfsprekend wel. Het is steeds een evenwicht zoeken. Als je te snel zaken wil veranderen, dan verandert er werkelijk niets.

In 2016 kwam het opentrekken van de leeftijdsgrens voor de thuiszorgpremie al ter sprake. Die is tot op heden begrensd op de leeftijd van 65 jaar. Jongere hulpbehoeftigen vallen uit de boot. Raadslid Mark Pollentier bond die kat aan de bel. Tegenargumentatie was dat gemeenten die de premie loskoppelen van de leeftijd meer aanvragers hebben en daardoor bijna steeds een lagere premie. Kortemark geeft 50 euro per maand als premie. Veel andere gemeenten geven iets in de orde van 20 euro als er geen leeftijdsgrens is.

Vier jaar later is het reglement gewijzigd. De leeftijdsgrens is gedaald van 65 naar 18 jaar. Het voorziene budget is vanaf volgend jaar 110 000 euro, meer dan het dubbele van wat het voorheen was. Het geld groeit niet aan de bomen van de gemeente (misschien daardoor dat men maar erg traag werk maakt van bijkomend openbaar groen), dus heeft niet iedere aanvrager zomaar recht op de premie van 50 euro per maand. Een van de restricties is een grenswaarde van de optelsom van het kadastraal inkomen vanaf het tweede eigendom of iedere bijkomende eigendom. Op zich een te verdedigen begrenzing.

Met CONTENT steunen we dit voorstel. Ook in ons programmaboekje werd dit voorstel opgenomen. Moeilijk te begrijpen dat één van de oorspronkelijke voortrekkers in plaats van het tonen van een zekere tevredenheid toch een sterke focus had op de kritiek. Evenmin is het moeilijk te begrijpen dat sommige mensen van de meerderheid het moeilijk hebben om een van de voortrekkers van die verwezenlijking de eer te geven die hem toekomt.

Daarom. Met CONTENT staan wij daar toch een beetje buiten. Het is zoals met de
coronamaatregelen. Als het er zo aan toe gaat, houden wij afstand.

Op naar de volgende verwezenlijking van ons programma, denken we dan !

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *