Spring naar de inhoud

Ann Devisschere voor CONTENT naar het bijzonder comité voor de sociale dienst

Vanaf 1 januari 2021 en voor een periode van 2 jaar, zetelt Ann in Kortemark voor de fractie CONTENT in het bijzonder comité voor de sociale dienst, kortweg BCSD.  Dit is een gedeeld mandaat met de 3 oppositiefracties.  Ann vervangt Martine Figoureux van Eerlijk en Bezorgd, die de eerste 2 jaar voor haar rekening nam.

Het BCSD is één van de uitvoerende organen van de raad voor maatschappelijk welzijn en heeft als hoofdtaak om te beslissen in individuele dossiers van de sociale dienst.  In veel gevallen gaat dit om het toekennen van financiële steun aan inwoners zoals leefloon, voorschotten op werkloosheidsvergoeding, huurtoelages,… maar ook andere acties zoals het toekennen van een noodwoning, opstarten van sociale tewerkstelling,… Het zijn de maatschappelijk werkers van de sociale dienst die deze verzoeken voorleggen aan het BCSD.  Zij staven dit aan de hand van een sociaal verslag waarin ze de leefsituatie en context van hun cliënt verduidelijken.  Op basis daarvan neemt het BCSD zijn beslissingen.

Daarnaast kan het BCSD ook adviezen doen aan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn over het te voeren sociaal beleid of om de toegankelijkheid van het bredere beleid voor de kwetsbaarste burgers beter te garanderen. Dit betekent onmiskenbaar een extra inhoudelijke versterking van de politieke slagkracht van CONTENT. De voorbije twee jaar leverde Tim Deweerdt in de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn al heel wat inspanningen voor een beter sociaal beleid in Kortemark. Nu CONTENT ook in het BCSD vertegenwoordigd is, zal de focus op een goed sociaal beleid nog verder toenemen.

Mogelijkheden op een beter leven scheppen voor mensen in een kwetsbare situatie, is één van de belangrijkste drijfveren voor het politiek engagement van Ann bij CONTENT.  Ze is dan ook zeer tevreden dat ze van start kan gaan in het comité, en beschouwt het niet als een troostprijs na het nipte mislopen van een zitje in de gemeenteraad.

Bovendien is dit voor Ann helemaal geen onbekende wereld.  Ze werkt zelf al 17 jaar bij de sociale dienst van het OCMW van Gent, ervaring die ze zeer goed zal kunnen inzetten.  Grotere OCMW’s kunnen voor kleinere gemeentebesturen een voorbeeld en inspiratiebron zijn, zonder natuurlijk de lokale context van de eigen gemeente over het hoofd te zien.

Ook hierbuiten probeert Ann haar steentje bij te dragen aan de armoedebestrijding in eigen gemeente. Dat doet ze voornamelijk via de pamperbank, waarbij ze luieroverschotten inzamelt die herverdeeld worden via het sociaal huis en vzw ’t schoederkloptje. En samen met andere collega’s van CONTENT zet ze graag haar schouders onder bepaalde acties, zoals recent bijvoorbeeld de inzameling van winterjassen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *