Spring naar de inhoud

Contente kijk op de raad van 4 oktober

Maandag 4 oktober was het verzamelen in OC De Kouter: gemeenteraad en OCMW-raad.

Wijziging van het meerjarenplan

Hoewel de publicatie van de rekeningen in wezen belangrijker is omdat dit aantoont welke middelen werden ingezet voor het beleid, toont het meerjarenplan en de wijzigingen ervan welke accenten het gemeentebestuur wenst te leggen. Helaas kunnen opmerkingen vanuit de oppositie gemakkelijk gepareerd worden door een vaak gebruikte tegenstrijdige logica. Enerzijds schaart de meerderheid van CD&V en Open VLD zich achter bepaalde budgetwijzigingen om een onderdeel van hun beleid in de verf te zetten. Anderzijds, als de oppositie kritiek levert op een bepaalde wijziging, dan pareert men dit door te zeggen dat het ‘maar’ budgetten zijn en dat de uiteindelijke rekeningen van tel zijn. Weinig consequent vinden we dat vanuit CONTENT.

Aandacht voor kansengroepen?

Bij de voorstelling van de eerste versie van het meerjarenplan stond te lezen dat het ondersteunen van kansengroepen een prioriteit was voor het gemeentebestuur. Al vele jaren zeggen we met CONTENT dat armoedebestrijding en ondersteuning van mensen die een groter risico hebben om in armoede terecht te komen erg belangrijk is.

In het begin van deze legislatuur voorzag het gemeentebestuur jaarlijks 240 000 euro om een beleid uit te bouwen om kansengroepen te ondersteunen. Het voorziene budget werd in 2020 opgetrokken tot ongeveer 310 000 euro, omdat de leeftijdsgrens voor de thuiszorgpremie werd aangepast. Op de laatste wijziging van het meerjarenplan stellen we vast dat de meerderheid de geplande uitgaven voor het ondersteunen van kansengroepen van 310 000 euro opnieuw laat dalen. In het jaar 2020 werd in plaats van 310 000 euro maar 180 000 euro van dit voorziene budget aangewend. Voor de volledigheid dienen we wel aan te vullen dat er van hogere overheden flink wat steun werd toegekend om het sociaal beleid te verstevigen tijdens de covid-pandemie. Daardoor lagen de werkelijke uitgaven hoger dan die 180 000 euro.

Toch vormt die 180 000 euro die in 2020 werd uitgegeven de basis voor de toekomstige uitgave. Met 180 000 euro wordt die 240 000 euro die in het begin van deze legislatuur werd voorzien niet eens bereikt. Als deze prognose ook de werkelijkheid wordt, dan opteert het gemeentebestuur voor een mager beleid ter ondersteuning van kansengroepen.

Met CONTENT betreuren we deze sterke daling van de voorziene uitgaven op vlak van sociaal beleid. Het lijkt alsof de coalitie van Open VLD en CD&V meent dat de doelstellingen over het ondersteunen van kansengroepen bereikt zijn. Met 130 000 euro kunnen heel wat initiatieven op poten gezet worden, zoals het aanpakken van mobiliteitsarmoede in de deelgemeenten, het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen of het doelgericht wegwerken van kinderarmoede. Het afgelopen jaar liet het gemeentebestuur toch heel wat kansen liggen. De budgetten waren voorzien, maar werden niet benut.

Bij sociaal beleid moet je ervoor zorgen dat er voldoende middelen worden ingezet, in het bijzonder voor de mensen die dit het meest nodig hebben en moet je erover waken dat je met het gevoerde beleid je doelgroep kunt bereiken. Op beide punten is er voor deze bestuursploeg flink wat ruimte voor verbetering. Zowel voor als achter de schermen werd dit door CONTENT duidelijk gemaakt. Onze boodschap is niet mis te begrijpen, we gaan ervan uit dat die ter harte wordt genomen.

Met aandrang vraagt de fractie van CONTENT dat er in de toekomst meer en beter wordt ingezet op de ondersteuning van kansengroepen. Op een efficiënte manier het maximum van de voorziene middelen aanwenden is het minste dat het gemeentebestuur kan doen. Anders moeten we tot het trieste besluit komen dat het sociaal beleid eerder minimalistisch is ten opzichte van de voorziene middelen. Burgemeester Karolien Damman gaf aan dat het de bedoeling is om daadwerkelijk de eerdere voorziene budgetten te spenderen en het niet de bedoeling is om het het beleid met betrekking tot kansengroepen te beperken tot die 180 000 euro.

Ondertekening Lokaal Energie- en Milieupact

Dit pact is, al zeggen we het zelf, goed nieuws. Op voorwaarde dat het geen lege doos blijft. Vaak mist het lokale bestuur initiatief en daadkracht, dus helemaal gerust zijn we er met CONTENT niet op. In dit plan zit onder andere een ambitieuze actie om heel wat bomen te planten. Het is ook de partijen van de meerderheid geweten dat we met CONTENT vinden dat een serieuze inhaalbeweging nodig is, er is nood aan veel meer publiek groen. Dit project juichen we dus toe. Langs de andere kant stellen we vast dat door omstandigheden de milieuraad anderhalf jaar niet kon samenkomen, terwijl er vanuit de leden van die raad wel degelijk vraag naar was. Op zich hebben we er met CONTENT niets op tegen dat de meerderheid uitpakt met een mooi plan. Een plan dat weliswaar vooral gestuurd wordt door de hogere overheid. Maar om dan niet de nodige initiatieven te nemen om een goed functionerende – doch soms kritische – raad zoals de milieuraad zijn werk te laten doen, daar stellen wij ons toch vragen bij.

De legislatuur is bijna halverwege. Als je midden in het politieke spel zit is het niet steeds eenvoudig om objectief te oordelen. Toch heb ik, als enige vertegenwoordiger in de raad, maar spreker als de stem van velen, de indruk dat de meeste raadsleden de opmerkingen en initiatieven vanuit CONTENT met de nodige aandacht volgen. Hier en daar boeken we resultaat, door te wegen op het beleid sturen we het soms een betere richting uit. Alle grote dingen beginnen klein. Volharding zorgt voor de groei. 

2 reacties op “Contente kijk op de raad van 4 oktober”

  1. Mooi.
    Toch raar hé, dat alle intelligentie steeds maar bij de oppositie te vinden is.
    De meerderheid zal daar wel stikjaloers op zijn, niet?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *