Spring naar de inhoud

Contente kijk op de raad van 8 november

De voorbije raad kende een scenario zoals we dat al vaak gezien hebben de laatste jaren. We laten ons niet meeslepen in het verhaal omdat dit niet de reden is waarom we met CONTENT aan politiek doen.

Aankoop parochiezaal

Door een erfgoedkwestie kwam dit punt, dat in juni al ter stemming voor lag, opnieuw op de raad. In ons verslag van de raad van juni valt dit te lezen:

De raad is vaak een soort slecht toneel. Ook slechte stukken kennen hun hoofdrolspelers. Met CONTENT passen we om daarin te schitteren. We gaan ook niet mee in wat voor de raad een vaak gevolgd scenario is. Dat scenario gaat als volgt. Er zijn een aantal te stemmen agendapunten. Steeds is het zo dat er een aantal agendapunten geschikt zijn voor een uitweiding, het verlaten van het pad. Door een van de hoofdrolspelers wordt een zijweg genomen naar een terrein waarop men denkt sterker te staan dan de tegenspeler. Dan moddert men daar wat aan, en zie, daarginds, komen de oude koeien dan weer aan…Dat is het scenario. Zo komt het dat de zitting bijna vier uur duurt. De hoofdrolspelers kaarten na de zitting nog wat na om hun beklag te doen over hun tegenspelers, of zo, stel ik me dan voor.

Gelukkig op deze raad geen gepalaver van vier uur. Erfgoed of niet, met CONTENT vinden we het een te verdedigen beslissing om het parochiezaaltje in de Nieuwstraat in Kortemark aan te kopen om zo een brede toegang mogelijk te maken achter de kerk.

Verkaveling Sneppestraat

Er komt aan de oostzijde van de Sneppestraat een kleine verkaveling. De naam van de straat zal de Schrijnwerkersstraat zijn. Dat is niet wat van belang is, wel hoe lang de leegstaande site aan de andere zijde van de weg de buurt in zijn verdere ontwikkeling belemmert.

Achter de schermen stelden we de vraag al eerder aan Karolien Damman, nu dan maar eens via de gemeenteraad: met CONTENT willen we een heffing op leegstaande industrie, dit vooral om speculatie van de grondeigenaar tegen te gaan. Die heffing heeft vroeger al bestaan maar door een wijziging in de wetgeving werd op zeker moment geadviseerd om die heffing te schrappen. Intussen is het wetgevend kader zo dat dit wel weer kan. Zo’n heffing spijst de gemeentekas zolang de leegstand aanhoudt en voorkomt verkrotting en verval door het ontradende karakter. De burgemeester antwoordde dat de optie wel degelijk onderzocht wordt. Hopelijk dan wel ter stemming op de raad van december. We houden met CONTENT de vinger aan de pols.

Koutermolen

Wat met de Koutermolen na de eerdere aankondigingspolitiek van een paar jaar geleden? Dat was in grote lijnen de vraag vanuit de oppositie door Mark Pollentier. De vraag werd gesteld omdat vier jaar na de aankoop en de aankondiging dat de molen zou gerenoveerd worden, het verval intussen zo groot is dat het bij stormweer bang afwachten is of een renovatie er ooit wel nog zal van komen.

Volgens het schepencollege was het grootste probleem dat er momenteel geen subsidies kunnen aangevraagd worden omdat eerst alle toegezegde projecten worden afgewerkt (zoals bijvoorbeeld de renovatie van de Wullepitmolen in Zarren, die momenteel aan de gang is).

Na verdere navraag door CONTENT, blijkt dat het antwoord toch zo eenduidig niet is. Het blijkt meer een budgettaire keuze te zijn en daarom wordt het project opgeschoven naar de volgende legislatuur. Dat vinden we toch eigenaardig. Uitstellen van de renovatie, dat brengt immers vooral extra kosten met zich mee. Als men wil renoveren, dan gebeurt dat beter zo snel mogelijk. Immers, als men toch van plan is om te renoveren, dan is het vooral zaak om de budgetten te wijzigen om dit snel mogelijk te maken. Het is budgettair zeker geen oplossing om de renovatie uit te stellen en intussen vooral oplapwerk te verrichten in afwachting van het grote werk.

AMA-traject

OCMW-cliënten uit Kortemark en een aantal andere gemeenten krijgen van vzw De Opstap trajectbegeleiding richting de arbeidsmarkt.  In veel gevallen is een job op de reguliere arbeidsmarkt nog te hoog gegrepen en is een voortraject nodig.  Eén maatregel die hiervoor geschikt is, is “arbeidsmatige activiteiten”, een soort van vrijwilligerswerk, en dus onbezoldigd.

Om deze mensen, die het sowieso al heel erg krap hebben, hier toch enigszins voor te belonen werd beslist dat zij een aanmoedigingspremie van 1 euro per uur zullen ontvangen voor deze prestaties, bovenop hun leefloon.  Het was CONTENT die deze suggestie had gedaan, want Ann is hier vanuit haar eigen professionele context, het OCMW van Gent, erg mee vertrouwd.  Het doet ons plezier dat ook het Kortemarkse bestuur deze doelgroep dit duwtje in de rug zal geven.

Volgende zitting van de raad is op maandag 13 december. Voor de mensen die getroffen zijn door een covid-besmetting: veel beterschap gewenst!

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *