Spring naar de inhoud

Contente kijk op de raad van 13 februari

13 februari, de dagen worden al wat langer, de zon deelt al straaltjes met haar warmte.

Al bij al een vlotte gemeente- en OCMW-raad. Een aantal inhoudelijke meningsverschillen, dat wel. Maar zo hoort het ook. Maar de persoonlijke vetes kregen geen platform. Oef.

LEKP

De kennisname van de rapportering van het ‘Lokaal Energie- en Klimaatpact’ stond geagendeerd. Een interessant rapport, met daarin vier werven geformuleerd, gekoppeld aan een resem doelstellingen. Waar Kortemark harder moet op inzetten, is al langer duidelijk. Meer groen, energiezuiniger wonen, duurzame mobiliteit en waterbeheersing. Schepen Lynn Vermote gaf een beknopte toelichting. Rapporten vol met vaag of goed nieuws worden vaak uitgebreider besproken. Aan de raadsleden om vragen te stellen dus. Die vragen kwamen vooral uit de hoek van CONTENT. Zo stelde raadslid Tim Deweerdt aan de kaak dat er heel wat tijd verspild is aan ‘plannen’, maar dat er gerust wat meer in huis mag komen van ‘planten’. Vorig jaar werd aan de Ruidenberg een flinke lap braakliggend land bebost. Met de vele helpende handen was die klus in één dag geklaard. Met CONTENT willen we meer van dat. Ook de dreiging van de jaarlijks terugkerende droogte die vooral onze landbouwers onder druk zet, verdient extra aandacht.

Het onderdeel van de duurzame mobiliteit was dé gelegenheid om de aanbevelingen van ’t Schouderkloptje ter bespreking voor te leggen. Een van de aanbevelingen was het voorzien van deelfietsen in elke deelgemeente. Vooralsnog is het zo dat enkel het station van Kortemark een deelpunt kent. CONTENT staat volledig achter de aanbevelingen van ’t Scouderkloptje: de deelgemeenten verdienen meer aandacht voor deelmobiliteit. De schepen gaf als repliek dat een uitbreiding van de locaties niet past in het budget van de vervoerregio. Volgens CONTENT is dat echter geen reden om als gemeente zelf geen extra initiatief te nemen. Een andere aanbeveling was het verhogen van de perrons en beter toegankelijk maken van de bushaltes. Ruim twee jaar geleden keurde de meerderheid een voorstel van CONTENT goed om voortaan enkel toegankelijke bushaltes aan te leggen. Daarvan is de vernieuwde halte aan De Roende een voorbeeld. Schepen Vermote gaf aan dat er in de nabije toekomst nog een aantal haltes zullen vernieuwd worden. Een stap vooruit dus op dat vlak.

Verplichte gemeenschapsdienst

Het laatste punt van de avond was een voorstel van N-VA om subsidies aan te vragen voor de opstart van een verplichte gemeenschapsdienst. De meerderheid, bij monde van OCMW-voorzitter Christine Logghe, deelde de mening van CONTENT dat er andere trajecten succesvoller zijn om langdurig inactieven opnieuw te integreren in de arbeidsmarkt.

Twee opstekers, net na de raad, tijdens het nakaarten, die de moed geven om door te zetten. Meerdere malen al werd door de fractie van CONTENT gesteld dat er een andere oplossing moet komen bij grote droogte als landbouwers het Krekedalfietspad gebruiken om water te trekken uit de bezinkingsputten. Immers, een fietspad dat verboden is om te fietsen, dat is te zot voor woorden. En kijk: de aanbesteding is lopende om de oplossing uit te werken zodat het water op een andere plaats uit de putten kan getrokken worden. Hoera.

Net na de vorige raad gaf raadslid voor CONTENT Tim Deweerdt bij wijze van nieuwjaarsgeschenk het pamflet ‘Ten Derden Male’ van Jos Geysels en Erik Vlaminck aan OCMW-voorzitter Logghe. In dat pamflet pogen de auteurs voor de lezer te begrijpen wat armoede is, wat de gevolgen zijn en wat het beleid beter wel en beter niet doet om armoede uit de wereld te helpen. Na deze raadzitting gaf de OCMW-voorzitter het pamflet terug. Ze had het met aandacht gelezen. Er stak een blaadje tussen de passage waarom een verplichte gemeenschapsdienst geen goed idee is. Als op die manier nieuwjaarscadeaus worden gelezen en zelfs dankbaar worden teruggeschonken, dan zetten we stappen voorwaarts. Merci.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *