Spring naar de inhoud

Contente kijk op de raad van 15 mei

De laatste OCMW- en gemeenteraad was er ene met een boeiende agenda. De jaarrekening en de wijzigingen van het meerjarenplan enerzijds, maar ook een toelichting van de stand van zaken van de site van Silvamo anderzijds, zorgden voor de nodige uitwisseling van inzichten.

Heel wat publiek opnieuw. Soms spreekt men van het dichten van de kloof tussen de burger en de politiek. Kortemark is één van de weinige gemeenten waar burgers zich rechtstreeks en zonder onnodige formaliteiten kunnen richten tot de burgemeester en schepenen: een uitstekende zaak. Het onthaal, dat kan alvast beter. Als de voorzitter van de raad vooral focust op de regels en de procedures, gaat het menselijke aspect toch wel wat verloren.

De jaarrekening

Tot in de treure toe stellen we met CONTENT vast dat de coalitie van CD&V en Open VLD op veel domeinen vooral uitblinkt in traagheid en uitstel.

In 2017 werd een verbod op doorgaand zwaar verkeer goedgekeurd in de gemeenteraad. Een stap vooruit. Toen al was er sprake dat het belangrijk is om dat te koppelen aan samenwerking met bedrijven om per lokaal bedrijf  een goed vervoersplan op te stellen. Die doelstelling werd niet veel later op papier gezet. Vooralsnog een dode letter.

Bij het begin van deze legislatuur stond als doelstelling de studie van de eventuele nevenbestemming van de parochiekerken. Vijf jaar later is er wat denkwerk geleverd over de kerk van Werken. Het sluiten van het openbaar zwembad, dat was niet eens een plan, maar wel snel uitgevoerd. Vanuit CONTENT kwam de vraag wanneer werk gemaakt wordt van dat kerkenplan. Het antwoord van de betrokken schepen: ‘de tijd is er nog niet rijp voor’. Voor de meeste leden van de meerderheidsploeg is dat een bevredigend antwoord. Met de bestuursleden van CONTENT zijn we gemotiveerd, willen we het belastinggeld zo goed mogelijk inzetten. Dan wennen zo’n antwoorden niet en kan je hoogstens hopen dat de tijd snel rijp is voor een meerderheid met vooral nieuwe en enthousiaste mensen.

Wijzigingen van het meerjarenplan

Het is een beetje delicaat om het allemaal op te sommen, maar als je er niet mee te koop loopt, neemt de bestuursploeg vaker dan je zou vermoeden een opmerking ter harte. Een moeilijk evenwicht, want stel nu dat we opsommen wat me met CONTENT eigenlijk allemaal al hebben bereikt, dan halen we moeilijk een volgende slag binnen. Maar als we iets voorstellen en het laten uitvoeren zonder dat we strijden voor de eer, dan verandert er wel een en ander.

(Wil je weten wat allemaal? Kom dan eens af, als we met CONTENT iets organiseren, of als we met onze bende vergaderen).

Silvamo

Meerdere malen al kwam vanuit zowel het publiek als vanuit de oppositie de vraag voor de bespreking van de cijfers. De houding van het gemeentebestuur was: wachten tot er een min of meer afgewerkt geheel aan informatie te brengen is. Onze mening is klaar en duidelijk: in dit dossier is een afwachtende houding de foute, zowel op vlak van informeren als van handelen. Het gemeentebestuur verloor meerdere maanden.

De mensen van het actiecomité Leefbaar Groot Kortemark hebben al bergen werk verzet en ook al een en ander bereikt. Zo maakte Silvamo intussen bekend momenteel geen afval van PFAS-werven te aanvaarden. Dit is intussen opgenomen in een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, nadat het actiecomité een verzoek tot schorsing van de vergunning had ingediend. Het is positief dat het gemeentebestuur een verzorgde en goed uitgewerkte stand van zaken gaf op de voorbije gemeenteraad. Het organiseren van een infoavond op maandag 19 juni kan zorgen voor een bijkomende bewustwording van onze inwoners aangaande de hele problematiek.

Dat in het persbericht dat het gemeentebestuur na de zitting de wereld instuurde geen melding gemaakt wordt van de illegale lozing van Silvamo, dat is moeilijk te begrijpen. Dat er volgens het gemeentebestuur op dit moment, met de info die er is, geen moord en brand moet geschreeuwd worden: akkoord. Maar om te verdoezelen wat effectief fout loopt: dat is een foute keuze.

Je stelt geen inwoners gerust door dingen niet te vermelden.

Misschien denkt men ook dat de tijd er nog niet rijp voor is, om inwoners het recht te geven op volledige informatie?

 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *