Spring naar de inhoud

Contente kijk op de raad van 26 juni

De laatste OCMW- en gemeenteraad voor het zomerreces is een verslagje waard.

Met de ploeg van CONTENT zouden we ons niet engageren om aan politiek te doen, moesten we denken dat de huidige coalitie een zegen is voor Kortemark. Dik tien jaar werken CD&V en Open VLD nu samen. De ambitie is weg, de traagheid valt op. Als er ergens energie in wordt gestopt, dan is het in het verdedigen van slechte beslissingen. Beter zou zijn om te streven naar wat echt goed is. De openheid en zelfkritiek, die er nooit ten volle is geweest, is nu verdwenen. Maar er is steeds hoop. In iedere politieke fractie zitten mensen die zich willen engageren. Mensen met ideeën die niet per se vasthouden aan het status quo van vandaag. En natuurlijk: met CONTENT zijn we klaar.

Wat kunnen we onthouden van de vorige raad:

Open VLD en CD&V zitten aan de centen van ouders met schoolgaande kinderen

Een jaar of acht geleden kwam uit het niets het voorstel om voor het middagtoezicht op de scholen 1 euro per kind per middag aan te rekenen. De boterhammentaks. Dat was afgesproken met het vrij onderwijs, hier dus het katholiek onderwijs. Het is te zeggen: het katholiek onderwijs voerde dat in en zou het fijn gevonden hebben moest de gemeente dat ook ineens invoeren. Zo kunnen ze de schuld een beetje op elkaar steken of zo? Bon, voor ouders met twee kinderen betekende dat ineens ongeveer 30 euro extra per maand. Immers, voltijds werken en dus niet thuis zijn op de middag om voor de kroost te zorgen, dat is voor de meeste ouders niet om zo een of ander luxereisje te kunnen betalen. Neen, twee voltijdse jobs, dat is voor heel veel gezinnen gewoon nodig om de rekeningen te kunnen betalen. Net die worden dubbel gestraft: dubbel dokken voor opvang tijdens de middag.

Toen hebben we gereageerd. Het voorstel van 1 euro per kind werd afgezwakt naar 50 cent per kind. Tot nu.

Wat er vooral erg is, is dat dit voor de meerderheid van Open VLD en CD&V een soort fait divers is. Die verdubbeling, dat gebeurt zonder schroom. De schepen van onderwijs haalt zelfs aan: “we wilden acht jaar geleden al naar een euro gaan, maar zijn toen gegaan voor 50 cent”.

Vanuit de fractie van CONTENT kwam reactie. Dit is, weerom, een verdoken belasting. Moest er nu een correctie komen door de inflatie, dan zou dat in realiteit geen verhoging zijn. Maar een verdubbeling is dat wel. Om het niveau van de discussie dan even te illustreren, de repliek van de bewuste schepen: “De tarieven zijn acht jaar lang niet aangepast, moesten we meegegaan zijn met de index, dan zou het wel meer dan een verdubbeling zijn”.

De deal werd voorgesteld om te linken aan de indexcijfers van 2017 en de tarieven van vandaag dan met dezelfde stijging aan te passen. Daar ging met niet op in. Intussen hebben we dat nagegaan. In acht jaar tijd zijn de prijzen met ongeveer 20 procent gestegen. Niet per jaar, maar in de hele periode. Dus een aanpassing van 50 cent naar 60 cent zou in realiteit geen verhoging zijn. Maar een verdubbeling: dat is een verdoken extra belasting.

Ook de schoolfactuur voor de leerlingen van het gemeentelijk onderwijs stijgt. Dat is voortaan de maximumfactuur, maar dan gedeeld door tien. Tien keer per maand te betalen. Zo voelen de mensen minder dat ze op het einde van de rit meer zullen betalen. Ons voorstel om het bedrag van de schoolfacturen van de vorige jaren als richtinggevend te nemen, en die dan te delen door tien, werd niet aangenomen. Waarom? Dat is na jaren oppositiewerk snel duidelijk. De totale schoolfactuur van de voorbije jaren was lager dan die van de maximumfactuur. Onderwijs met de gemeente als inrichter, dat is belangrijk om iedereen, los van rijk of arm, goed onderwijs te kunnen geven. Helaas stapt Kortemark beetje per beetje af van dat principe. Omdat ‘ze’ anders goedkoper zijn dan het katholiek onderwijs. Wel, wees gerust, dat is niet met het gedacht van CONTENT.

Dat de meerderheidsploeg daar zo licht over gaat, is ook logisch. Na tien jaar samen aan de macht te zijn, komt een soort arrogantie van de macht. Welke partij dat nu is, of welke mensen dat zijn, dat maakt meestal niet uit. Vaak is het zo: te lang dezelfde aan de macht, dat is slecht.

Om terug te keren naar het begin van het verslag: er is hoop. Op de gemeenteraad wordt er vaak geroepen, gescholden, verweten. Dat er soms eens heftig gediscussieerd wordt, dat is normaal. Vanuit CONTENT kwamen we steeds uit voor wat we staan. Ook waar we in de toekomst zullen voor gaan, daarvoor hoeven we geen persoonlijke vetes uit te vechten. Politiek met inhoud, daar heeft Kortemark deugd van.

Geniet van de zomer!

 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *