Spring naar de inhoud

Contente kijk op de raad van 14 december

De OCMW- en gemeenteraad van 14 december vond vanwege het coronarisico opnieuw online plaats.

De meerjarenplanning

Een van de belangrijkste agendapunten was de bespreking de wijzigingen in het meerjarenplan 2020-2025. Ook dat stond deels in het teken van corona. De bespreking kende zijn normale gang van zaken. Het lijkt alsof we vanuit de politiek ook onbewust bepaalde scenario’s volgen, als het gaat over het steekspel tussen meerderheid – vooral dan het schepencollege – en sommigen van de oppositie. Het scenario is doorgaans dat van de minder goede misdaadfilm. Voor sommigen is de voorspelbaarheid misschien een soort van geruststelling.

De eigenlijke meerjarenplanning voor deze legislatuur werd vorig jaar al gestemd. Met CONTENT waren we de mening toegedaan dat de meerjarenplanning erg weinig ambitie toonde op vlak van sociaal beleid, op vlak van publieke ruimte en openbaar groen en op vlak van duurzaamheid. Wat op deze raad ter stemming voor lag waren de eventuele wijzigingen. Doorgaans zijn dat aanpassingen aan de gebudgetteerde bedragen of verschuivingen van bepaalde projecten naar een ander jaar of de lange baan.

De opmerkingen van CONTENT blijven dezelfde, maar op deze raadzitting was het weinig zinvol om deze oefening opnieuw helemaal over te doen. We blijven ook los van de OCMW- en gemeenteraad onze prioriteiten aankaarten aan de mensen die aan het politieke roer staan. Zo worden heel wat openbare gebouwen voorzien van zonnepanelen en is er toch een grotere aandacht gekomen voor het sociaal beleid. Ouderen en mensen in armoede zijn al minder een vergeten groep. Er is nog een lange weg af te leggen. Het werk van CONTENT zit er niet op.

De bespreking van de wijzigingen van het meerjarenplan valt eigenlijk uiteen in twee verschillende zaken en dat lijken sommige raadsleden moeilijk te snappen. Enerzijds wijzigen bepaalde budgetten, door omstandigheden waar de lokale politiek geen vat op heeft. Corona is een van die wijzigende omstandigheden. Dat heeft een impact op de fiscale inkomsten van de gemeente. De periode van technische werkloosheid door corona liet het gezinsinkomen van heel wat inwoners dalen. Ook zijn er wat steunpakketten van hogere overheden die vorig jaar niet gebudgetteerd konden worden omdat ze nog niet bestonden. Daarnaast zijn een aantal uitgaven gestegen, die ook coronagerelateerd zijn. Dat zijn veeleer technische kwesties. Gemeentelijke politieke keuzes hebben daar weinig invloed op.

Daarnaast zijn er wijzigingen die wel politieke keuzes zijn. De budgetten voor het onderhoud en werken aan openbare wegen worden gevoelig opgetrokken. De Hospitaalstraat wordt vernieuwd, de vernieuwing van de Amersveldestraat verschuift naar de volgende legislatuur. Het budget voorzien voor de thuiszorgpremie wordt ongeveer verdubbeld. Dat we met CONTENT dat laatste een goede wijziging vinden, dat is geen geheim.

Het eerder technische luik was deze keer gevoelig uitgebreider dan het politieke luik. Politiek gezien geen noemenswaardige veranderingen, niet in positieve, maar ook niet in negatieve zin.

Verder

In de raad van oktober keurden alle raadsleden het voorstel van CONTENT goed om onze bushaltes toegankelijker te maken voor rolstoelgebruikers. Dat VRT een reportage maakte over deze problematiek, dat wisten wij niet. Evenmin wisten we dat het in de week van de voorbije gemeenteraad zou uitgezonden worden. Hoe dan ook, het helpt om dit probleem hoog op de agenda te houden. Met CONTENT volgen we de vorderingen op. Als de meerderheid volgend jaar in de fase van afspraken en vergadering blijft steken, dan wordt er te weinig vaart achter gezet. 2021 moet op dat vlak het jaar van de eerste concrete en aantoonbare verbeteringen zin.

De deadline voor het indienen van projecten voor het burgerbudget nadert. De kans is niet onbestaande dat gelijkaardige projecten los van elkaar worden ingediend. De noden om in onze wijken de schrale publieke ruimte beter ingevuld te zien, die nood is er ongeveer overal in onze gemeente. Met CONTENT stelden we de vraag of het dan ook zo is dat maar één project wordt geselecteerd om te realiseren. Het leek ons dan beter om los van het burgerbudget te werken. Als veel inwoners dezelfde plannen of ideeën hebben, dan moet gekeken worden om dat in het algemeen beleid op te nemen.

Burgemeester Karolien Damman zei dat projecten die al op de meerjarenplanning staan niet in aanmerking komen om door het burgerbudget ingevuld te worden. Het gaat dus over echt nieuwe invullingen. Om terug te keren naar de mogelijke situatie dat uit verschillende wijken hetzelfde voorstel komt, voor de uitwerking van idee dat niet op de meerjarenplanning staat, dan lijkt het volgens CONTENT niet het beste idee om dan één project voor één wijk te selecteren en de anderen in de kou te laten staan.

Dan ga je er meteen beter voor om volgend jaar de meerjarenplanning te wijzigen, om op die manier die projecten uit te voeren.

De laatste jaren, toen er van corona nog geen sprake was, werd na de raad een glas gedronken in de raadzaal. Er staat zelfs niet eens een potje om je consumptie te betalen. Die gang van zaken heb ik zelf nooit goed begrepen. Dit was zo ‘omdat er geen cafés meer open zijn als de raad is afgelopen’. Qua uitleg kon dat wel tellen. Een glas drinken na de raad, in de raadzaal, gebeurt meestal vanuit de eigen politieke loopgraaf. Zo blijft iedereen steken in de modder van zijn eigen gelijk.

Stijn De Neve, verslaggever van dienst voor Open VLD, maakte diezelfde kanttekening in zijn verslag van de laatste raad. Als corona voorbij is, zal de horeca wel steun kunnen gebruiken. Lokale politiek moet ook toegankelijk zijn voor gewone mensen. Op café is de drempel voor inwoners om politiek verantwoordelijken aan te spreken toch een pak minder groot dan de drempel en trappen die je moet nemen tot de zolder van het gemeentehuis. Bovendien, na de raad, op café, verlaten we de loopgraven van het eigen politieke gelijk. Verschillen van overtuiging, daar zit geen gevaar in. De politieke drijfveren van anderen nooit leren kennen, dat is het einde van de democratie. De toog kan redding brengen.

2020 loopt op zijn einde. Een bizar jaar.

2021 nadert snel. Hopelijk brengt het beterschap mee.

 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *