Spring naar de inhoud

Contente kijk op de raad van 22 februari

Om meerdere redenen kijken we er naar uit om opnieuw raadzitting te houden op de klassieke ouderwetse manier: veel boeiender! Maar bon, het is niet anders, momenteel. Online en vanop afstand is het te doen. Het politiek debat is er niet beter door geworden. We doen ons best, met CONTENT, dat wel.

Charter toegankelijkheid

De meerderheid doet ook haar best. Dat zeggen ze toch. Soms is het ook zo, sommige dossiers worden goed aangepakt. De meerderheid probeert een open houding aan te nemen, als het de suggesties van CONTENT betreft. Niet abnormaal: ook de meerderheid scoort graag met een goed beleid.

Toch zijn we bij CONTENT niet steeds even tevreden. Als het gaat over de doelstellingen en de ambitie van de meerderheidsploeg is het niet steeds vast te stellen wat men wil bereiken. Ze willen vooruit, zeggen ze, maar wil iedereen dat niet? En waarom gaat het soms zo traag? In oktober diende CONTENT het voorstel in om bushaltes beter toegankelijk te maken voor minder mobiele mensen en mensen met een visuele beperking. Immers, onze bushaltes zijn daar nauwelijks voor uitgerust. Dit voorstel werd als goed bevonden, alle raadsleden keurden het goed. Nu werd een charter van de Vlaamse overheid ter stemming voorgelegd, waarin de gemeente zich ertoe engageert om tegen 2030 de helft van de haltes toegankelijk gemaakt te hebben. Wat min of meer al in oktober werd beslist, weldra een half jaar geleden. Tot op heden weet men nog steeds niet welke haltes men eerst wil aanpakken en tegen wanneer dit moet gebeurd zijn. Stel het geduld van mensen met veel geduld nooit op de proef. Een levensles.

Consumptiebonnen voor kwetsbare groepen

Steun voor kwetsbare groepen met consumptiebonnen die ook onze lokale middenstand ondersteunen. Dit is een van de intussen vele voorbeelden waar de meerderheid een suggestie van CONTENT op de eigen menukaart plaatste. De consumptiebonnen werden gefinancierd door de hogere overheden, ze helpen kwetsbare doelgroepen en ondersteunen eveneens onze lokale handelaars. Die manier van werken, dit kan ongetwijfeld nog veel sterker uitgebouwd worden. Rome is niet in één dag gebouwd en als je vanuit de oppositie invloed wil hebben op het beleid, dan loop je best niet te hard van stapel. Stap per stap, zo bereik je op termijn veel meer. Het principe van consumptiebonnen is alvast dat je per euro overheidssteun een groter effect hebt dan die gespendeerde euro. Zorg voor kwetsbare doelgroepen, ondersteunen van middenstand, landbouwbeleid, jeugdbeleid, ondersteunen van verenigingen: als je zorgt dat diezelfde euro veel meer circuleert tussen de doelgroepen van het beleid, dan krijg je met eenzelfde budget een veel groter effect. Het vergt wat denkwerk in het begin om beleidsdaden op elkaar af te stemmen, maar geloof ons: op termijn loont dit enorm.

Van PRUP naar RUP Staatsbaan

Terwijl windmolens de gemeente in rep en roer zetten, is het van sommige zaken bizar dat het de gemeente zo weinig heeft beroerd: PRUP Staatsbaan, goedgekeurd in 2015. In dat ruimtelijk uitvoeringsplan wordt het onder andere mogelijk gemaakt om het slibstort te bebouwen als het niet meer wordt gebruikt. Op dit moment is het voor alle duidelijkheid zo dat de omgeving goed gecontroleerd wordt. Indien er door de beschermende folie toch afval zou dringen om eventueel in het grondwater te sijpelen, dan zou dit snel vastgesteld worden. Milieuproblemen worden op die manier, door die strikte controle vermeden. De controle is verplicht tot 30 jaar na sluiting van het slibstort. Het afval in het stort, dat is eeuwig durend afval. Het is in grote lijnen het giftige overblijfsel van baggerslib. De meeste (of alle?) gelijkaardige storten worden na sluiting niet bebouwd, net om de reden dat eens bebouwd problemen moeilijk aan te pakken zijn met een lek.

Momenteel is de ontwerpfase aan de gang om een onderdeel van die PRUP te wijzigen via een RUP. Helaas valt het gedeelte van het slibstort zelf buiten het gedeelte dat gewijzigd wordt. Voor onze gemeente een spijtige zaak, zeker op lange termijn. Immers, de kans is reëel, dat als in pakweg 2060 iets fout loopt, de gemeenschap de kosten zal moeten dragen om de omgeving te saneren. Het afval is eeuwig durend afval. De verantwoordelijkheid voor de storteigenaars, dat is niet eeuwig… Gemeenteraadslid Mark Pollentier kwam op de vorige raad met een alternatieve bestemming. Dit zal helaas niet lukken via dit RUP, want het slibstort valt buiten te wijzigen gedeelten. Misschien zijn er nog waterkansjes om het PRUP van 2015 te herzien wat de bestemming van het slibstort betreft. Moest de meerderheid dit interpreteren als zijnde dat CONTENT de nijverheidsontwikkeling van onze gemeente dwarsboomt, dan hebben ze het fout voor. Er zijn meerdere locaties waar uitbreiding mogelijk is.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *