Spring naar de inhoud

Contente kijk op de raad van 28 juni

Maandag 28 juni was er de laatste OCMW-raad en gemeenteraad voor het zomerreces. Hopelijk was het meteen ook de laatste digitale raadszitting en kan voortaan weer fysiek vergaderd worden.

Voor de mensen die nog nooit hebben meegevolgd via youtube, dit is de link: https://www.youtube.com/watch?v=5tEk2814I9E .

Bijna vier uur duurde de laatste aflevering. Ik zal me dus beperken tot de essentie. Ook op de raad zelf komen we met CONTENT graag tot de essentie, laten we de oude koeien niet mee met allerhande apen uit mouwen komen.

Toch kort wat uitleg, hoe dat komt, dat men vaak niet tot de essentie komt, op de raad.

De raad is vaak een soort slecht toneel. Ook slechte stukken kennen hun hoofdrolspelers. Met CONTENT passen we om daarin te schitteren. We gaan ook niet mee in wat voor de raad een vaak gevolgd scenario is. Dat scenario gaat als volgt. Er zijn een aantal te stemmen agendapunten. Steeds is het zo dat er een aantal agendapunten geschikt zijn voor een uitweiding, het verlaten van het pad. Door een van de hoofdrolspelers wordt een zijweg genomen naar een terrein waarop men denkt sterker te staan dan de tegenspeler. Dan moddert men daar wat aan, en zie, daarginds, komen de oude koeien dan weer aan…Dat is het scenario. Zo komt het dat de zitting bijna vier uur duurt. De hoofdrolspelers kaarten na de zitting nog wat na om hun beklag te doen over hun tegenspelers, of zo, stel ik me dan voor.

Als je denkt dat ik het enkel over de collega’s van de oppositie hebt, dan heb je het fout. Omdat we met CONTENT geen enkele ambitie hebben voor de hoofdrol in een slecht toneel, proberen we het scenario te herschrijven. We dienen, als dit volgens ons nodig is, op voorhand duidelijk afgebakende agendapunten of vragen in.

Het burgerbudget

Met CONTENT vonden we dat het college van burgemeester en schepenen toch weinig verantwoordelijkheidszin aan de dag legde. Gebrek aan ruggengraat. Om te weten hoe de vork nu aan de steel zit, dienden we ruim een week op voorhand een aantal vragen in. We doen dan onze uiterste best om de vragen zo concreet mogelijk te maken, we halen er geen oude koeien bij en we gooien niet met slijk. Enkel een antwoord, dat is wat we willen. Die antwoorden zijn van belang, voor iedereen, om te weten hoe het de volgende keer beter moet. Dit waren de vragen:

1) Welk lid van het College van Burgemeester en Schepenen werd de verantwoordelijkheid van het burgerbudget toevertrouwd?

2) In verslag van het CBS van 2 april 11. Bespreking planten van bomen door buurtbewoners op openbaar domein Steenovenweg wordt melding gemaakt van ‘Daarnaast kreeg ik veel commentaar in verband met speelpleintje dat in de groene zone zou komen op het einde van de Steenovenweg. Zelf had ik me al geïnformeerd bij het omgevingsloket, vorige week ivm het speelpleintje maar daar hadden ze bij het omgevingsloket nog geen verdere info’. 

a) bij het besluit staat: ‘Het college geeft opdracht aan de dienst communicatie om Sofie Segaert te contacteren om samen verdere informatie uit te werken voor de omwonenden’.

 • Welke informatie werd samen uitgewerkt voor de omwonenden?
 • Heeft het College van Burgemeester en Schepenen actie ondernomen om rechtstreeks of onrechtstreeks in contact te komen met mensen die bezorgdheden hadden, en zo ja, op welke manier?

b) Omstreeks 9 juni werd, vanuit het gemeentebestuur, een brief bezorgd aan de buurtbewoners, met daarin kort samengevat dat het project voor wrevel en tegenstand zorgt in de wijk en daarom niet doorgaat.

 • Is dat de enige manier waarop het gemeentebestuur initiatieven nam om te communiceren met de buurtbewoners?
 • Welke initiatieven werden allemaal ondernomen aangaande communicatie?

c) Is er een bepaalde reden waarom die brief werd verstuurd nog voor er een goed georganiseerde dialoog of een ernstig overleg tussen de buurtbewoners kon plaatsvinden?

3) In de brief die omstreeks 9 juni aan de bewoners van de wijk werd bezorgd staat: ‘Tot onze spijt moeten we vaststellen dat op de wijk zelf veel vragen en ongerustheid leven over de komst van dit speelpleintje’.

 • Over hoeveel vragen gaat het?
 • Van hoeveel verschillende mensen kwamen vragen?
 • Werden die vragen en ongerustheden in kaart gebracht en onderzocht? Werd onderzocht welke ‘klachten’ terecht waren en welke niet en op welke manier een oplossing kon geboden worden?

4) Begin maart werd het winnende project bekend gemaakt. Vanuit de fractie van CONTENT werd onder andere op de gemeenteraad meerdere malen aangehaald dat een goede ondersteuning erg belangrijk is. De meerderheid leek dat net als ons als een evidentie te beschouwen.

 • Op welke manieren werd het project ondersteund en opgevolgd door iemand van het College van Burgemeester en Schepenen in de periode van de toekenning tot het versturen van die bewuste brief omstreeks 9 juni?
 • Op welke manieren werd het project ondersteund en opgevolgd door iemand van het College van Burgemeester en Schepenen in de periode vanaf het versturen van die bewuste brief omstreeks 9 juni?
 • Was het College van Burgemeester en Schepenen op de hoogte van de locatie en is er rekening gehouden met de het scenario dat er opmerkingen uit de buurt zouden komen? Welke methodes, strategieën… heeft het College van Burgemeester en Schepenen, of de betrokken diensten, aangereikt aan het winnende project, of zelf gebruikt om mogelijke voor- en tegenstanders te verzoenen?
 • In het digitale stemformulier konden inwoners aangeven of ze wilden meehelpen aan de uitvoering van het project. Wat waren de resultaten hiervan en wat is hiermee gebeurd, zowel als er wel of geen kandidaten waren?
 • Intussen communiceerde het gemeentebestuur dat er toch nog verder gewerkt wordt aan het realiseren van het project in de voorziene wijk.  Wat is nu het verdere plan van aanpak?
 • Kan er, in de aanloop naar de volgende indieningsperiode voor het burgerbudget, een evaluatie plaats vinden van zowel het reglement als de operationele opvolging?

Als je de link bekijkt: na ongeveer drie uur komen de vooraf ingediende vragen aan bod.

Moeilijk is dat allemaal niet, het scenario is klaar. Gewoon een antwoord. Iedereen heeft de vragen doorgekregen, die moeten dus niet meer herhaald worden. Met CONTENT hoeven we op dat moment, op dat toneel, geen rol te krijgen. Oordeel zelf, als je de vragen bij je hebt, hoe onze burgemeester zelf een zijweggetje neemt. Allemaal om maar niet op het terrein te moeten blijven waarover het eigenlijk gaat. Als je dan als scenarist de verdwaalde persoon erop wijst dat het plan niet gevolgd werd, door terug te keren naar een aantal vragen die niet behandeld werden, dan neemt men het hazenpad, door te zeggen dat ik, of wij, van CONTENT, niet het ‘hele verhaal’ kennen. Wie zelf claimt het hele verhaal te kennen, wel, daartegen zullen we wel degelijk oppositie voeren.

De antwoorden worden momenteel schriftelijk uitgewerkt. We houden jullie op de hoogte.

Algemene gemeentebelasting

Hierboven had ik het over hoofdrollen in een slecht toneel. Als we met CONTENT een hoofdrol spelen, dan is dat vaak enkel te zien aan de genomen beslissingen. In de vorige legislatuur hebben we op de gemeenteraad het problematische karakter van deze belasting al aangekaart. Toon Vancoillie, toen burgemeester, erkende dat die belasting onrechtvaardig is. Voor sommige gezinnen is 150 euro per jaar veel geld, voor anderen niets om wakker van te leggen. Op zo’n basis in je geen belastingen. In de aanloop naar de verkiezingen van 2018 hebben we met CONTENT aan alle partijen duidelijk onze prioriteiten kenbaar gemaakt. Dit was er één van. Met het begin van deze legislatuur werd de belasting al sterk afgebouwd. Voor aanslagjaar 2021 wordt die volledig afgeschaft. CONTENT dankt de meerderheid voor het volgen van deze piste.

Het zwembad

De laatste dag van juni was ook de laatste dag van ons gemeentelijk zwembad. De sluiting ervan betreuren we nog steeds, temeer omdat niet alle mogelijkheden werden bestudeerd om toch een zwembad op een financieel haalbare manier uit te baten.

De flankerende maatregelen, zoals men dit noemt, die zijn volgens ons te mager. De ploeg van CD&V en Open VLD had al voor de verkiezingen een idee-fixe: het zwembad moet dicht. Dat stond natuurlijk in geen enkel verkiezingsprogramma. Men wist ook dat het uitvoeren van die sluitingsgedachte kort voor de verkiezingen flink wat stemmen zou kosten. Als men in de politiek niet wil uitkomen voor wat men denkt, maar met verborgen agenda’s werkt, ja, dan mag je niet verwachten dat de mensen je serieus nemen. De flankerende maatregelen: er is een tussenkomst van 1 euro per zwembeurt in zwembaden in de buurgemeenten en een eenmalige tussenkomst van 30 euro voor zwemlessen voor beginnende zwemmers.

Fietsstraten

We hebben met CONTENT erg hard en consequent mee aan die kar getrokken. In de bebouwde kom moet het gemotoriseerde verkeer trager. Als fietsers zich moeten mengen in de rest van het verkeer is 50 km per uur te snel. In alle deelgemeenten is de schoolomgeving vanaf volgend schooljaar een fietsstraat. Maximum 30 per uur dus en fietsers mag je niet inhalen. De rest van de bebouwde kom, dat blijft evenwel gemengd verkeer aan 50 km per uur. Met CONTENT zijn we ervan overtuigd dat dit de toekomst is, waarmee men vandaag beter start. We blijven ervoor ijveren.

De opgever, die is zeker verloren. De aanhouder, die wint.

Gegroet.

 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *