Spring naar de inhoud

Contente kijk op de raad van 16 januari

Een nieuw jaar, maar niet voor alles een nieuw begin. Voor deze meerderheid zit twee derde van de legislatuur erop. Erg dynamisch en vernieuwend is de ploeg van CD&V en Open VLD nooit geweest. Tien jaar intussen is deze coalitie aan zet. Soms voel je het wel aan: niets is voor eeuwig, ook in politiek niet. Binnen dik anderhalf jaar lokale verkiezingen. Het zal hopelijk zorgen voor wat meer ‘schwung’. Er is nood aan meer ambitie voor onze gemeente.

Een relatief korte agenda voor deze OCMW- en gemeenteraad. Met een aantal beslissingen die we vanuit de fractie van CONTENT ondersteunen.

Zo gaat Kortemark van start met een fietsbieb, in samenwerking met Beweging.net. Met CONTENT gaan we volop voor duurzame mobiliteit voor iedere inwoner. Het bezitten van een goede fiets is niet voor ieder budget weggelegd. Zelfs los van het budget: wat is de noodzaak van bezit? Huren van een kinderfiets is een uitstekende zaak. Bij bezit rijdt een kind vaak op een fiets die niet past bij de grootte. Nu is het voor iedereen, ongeacht het budget, makkelijker om een fiets op maat van het kind te huren. En dat die samenwerking dan met Beweging.net is? Wel, bij CONTENT zitten inderdaad heel wat socialisten. Maar wij staan voor inhoud, voor ‘content’. Wel: onze research leverde op dat samenwerking met Beweging.net voor dit project een goede optie is.

De goedkeuring van een vernieuwd burgemeestersconvenant lag eveneens ter stemming voor. Zie het als een klimaatplan, maar dan op maat van gemeenten. Een kleine tien jaar geleden waren wij al vragende partij om toe te treden tot dit plan op maat van steden en gemeenten. Intussen zijn we al tot de derde versie van het convenant gekomen. In het nieuwe plan staan heel wat goede elementen. Maar, als het gaat over in welke mate de doelen van het eerste plan behaald werden, is de informatie op zijn minst wazig te noemen. Als gevraagd wordt welke doelen bereikt zijn, dan kan daar geen antwoord op gegeven worden. Jammer. Het plan is goed, maar de methode om resultaten te bereiken, die is volgens ons te vrijblijvend.

Een derde punt dat vermeldenswaardig is en waar we ons met CONTENT achter scharen is het opvoeren van de strijd tegen kinderarmoede. Vanuit onze fractie keurden we de samenwerking met de stichting Pelicano mee goed. We wezen de leden van de raad nog eens op de noodzaak om stappen te ondernemen. In 2008 groeiden in Kortemark 3,9% van de kinderen op in armoede, in 2014 was dat al 6,9%. De laatste cijfers dateren van 2019 en toen werd afgeklokt op 12,6% van de kinderen. Dat is veel. Zowel de stijging is veel te groot als het aantal kinderen. Er is te weinig aandacht voor deze problematiek. Je hoort wel eens: kinderarmoede moet de wereld uit. Wel, dan mogen we het in Kortemark geenzins toelaten!

Vanuit CONTENT proberen we ons steentje bij te dragen om kinderarmoede op de lokale politieke agenda te krijgen. Het is een werk van lange adem, maar er is een kentering vast te stellen. Al vele jaren zeggen wij consequent dat probleemsituaties opspeuren, preventief armoede in kaart brengen veel doeltreffender is, reageerde de bevoegde schepen nog met: ‘de mensen in problemen vinden de weg naar de diensten wel om geholpen te worden’. Fundamenteel fout, zo’n gedachte. Door op die denkfout te blijven wijzen, lijkt het er toch op dat er in het schepencollege een andere en betere visie op armoedebestrijding ingang heeft gevonden.

Voor iedereen een hoopvol en voorspoedig jaar 2023 gewenst!

 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *