Spring naar de inhoud

Contente kijk op de raad van 20 maart

Hoe het kwam, weet ik niet, maar al van bij de start van de gemeenteraad was er een soort spanning voelbaar. Er kwam een vraag uit het publiek, over een bezwaar over RUP De Groten Hof in Zarren. Blijkbaar is het zo dat enkel schepenen het voorrecht hebben om vragen uit het publiek te beantwoorden. Een collega-raadslid uit de oppositie vroeg ook het woord, maar dat moest wachten tot de varia. Zo moest de vraagsteller uit het publiek uren wachten tot het einde van de raad eer zijn vraag verder kon behandeld worden.

De personeelsformatie

Zo om de zoveel jaar komt een aanpassing van het organogram voor op de gemeenteraad. Een een aantal jaar geleden vroeg de fractie van CONTENT om geen mensen meer te werk te stellen volgens de E-schaal. Dat is de laagste schaal. Bruto is het verschil in verloning tussen de E-weddeschaal en de D-weddeschaal ongeveer 15%. Voor velen een wereld van verschil. Sommige overheden hebben niemand meer in dienst volgens die weddeschaal, net omdat ze de mening delen dat iedereen recht heeft op een goed inkomen. De gemeente heeft als lokale overheid een belangrijke functie als bepaler van lonen, ook voor de lagere lonen. Als de gemeente hun personeelsleden deftig betaalt, dan heeft dat ook een effect op de lonen in de privésector in de regio.

Toen dit een paar jaar geleden ter sprake kwam, werden halve waarheden verteld waarom dit niet kon. Het ontkrachten van die halve waarheden gebeurde door CONTENT de daaropvolgende raad.

Theoretisch gezien zijn er binnen de gemeente nog 24 functies op E-niveau. Het goede nieuws is: dat zijn er al een zestal minder dan een paar jaar geleden. De gevraagde afbouw is ingezet, maar wel te traag. Als gevraagd wordt om sneller te promoveren van E naar D haalt men gelukkig de drogredenen niet meer boven.

Behalve eentje: sommige personeelsleden zijn geen vragende partij om gepromoveerd te worden. Als het zo moet, dan zullen we al die personeelsleden zelf eens vragen wat ze liefst willen: hetzelfde loon of iets meer. Ook nog: de telling van 24 werd in twijfel getrokken. Ah ja, in de praktijk zijn niet alle 24 functies op E-niveau ingevuld. Natuurlijk, niet onlogisch. Mensen willen loon naar werk. Terecht. Met CONTENT vinden we dat superbelangrijk.

Tweede deel van die saga van de nieuwe personeelsformatie: afbouw van statutair personeel. Weeral. Omdat dit de trend is. Met CONTENT begrijpen we dat niet goed, het volgen van die trend. In openbare diensten, waar de politiek nooit veraf is, is onafhankelijk personeel mét werkzekerheid noodzakelijk om voor een goede dienstverlening voor alle inwoners te zorgen.

En over de trends: dat de CD&V als partij op zich nog bestaat, alleen dat al gaat tegen alle trends in.

Om te onthouden: gelukkig brachten we dit punt een paar jaar geleden met overtuiging aan, anders zaten we zo goed als zeker nog met meer dan 30 mensen op E-niveau in dienst. Met CONTENT hadden we graag iets meer, maar soms beginnen dingen klein.

Bijenplan voor een bijenvriendelijke gemeente

Jaren geleden hadden de mensen van Natuurpunt – een groep mensen die in Kortemark echt wel een positieve impact heeft – hun nieuwjaarswensen overgemaakt aan het gemeentebestuur. Daarin stond ook een bijenplan. Overigens, dat plan gaat over veel meer dan bijen. Eigenlijk gaat het ook over biodiversiteit. Na het verschijnen van die nieuwjaarswensen vroeg CONTENT of het gemeentebestuur daar iets mee zal aangevangen. Bon, na een aantal jaren komt er toch schot in de zaak. Goed. Helaas is Kortemark weerom eerder meeloper dan voortrekker. Zoals we het intussen wel wat kennen. Bekijk gerust de kaart op deze link:

https://www.vlaanderen.be/week-van-de-bij/help-de-bij/informatie-voor-gemeentebesturen/bijenvriendelijkste-gemeente-deelnemen

Als tweederde van West-Vlaanderen al eerder bijenvriendelijk is, is het niet verwonderlijk dat we vanuit de oppositie zeggen: ‘goed, het mocht ook wel eens’.

Mobiliteit en zo

Zoals verwacht, kwamen de vele omleidingen en de daarbij horende verkeerschaos aan bod. Met CONTENT beseffen we dat het niet eenvoudig is om werken van buurgemeenten af te stemmen op de eigen werken.

Maar vooruitziend werken: daar blinkt de ploeg van CD&V en Open VLD echt niet in uit. Soms is het ook het één of het andere: als je geen voorstander bent van een fusie, dan moet je intensief overleggen met naburige gemeenten. Nu gedraagt het gemeentebestuur zich als een eilandbewoner, tot de inwoners hen tot de orde roepen. Een beetje amateuristisch toch.

Ook de chaos op vlak van het openbaar vervoer kwam aan bod. Last minute, met slechte communicatie, waren er ineens een aantal bushaltes geschrapt, reed de bus langs een andere route. Schepen van mobiliteit vond het ook erg vervelend dat ze niet door de Lijn werd ingelicht. Ze liet weten aan de lijn dat ze voortaan op de hoogte wenst gehouden te worden, als er zich wijzigingen voordien. Want op die manier is het als gemeente moeilijk werken en communiceren, als je die informatie pas krijgt als het te laat is.

Silvamo

Raadslid Tim Deweerdt leeft mee met schepen Lynn Vermote. Immers, zo weet de schepen beslist hoe het voelt bij de mensen van het actiecomité Leefbaar Groot Kortemark als de gemeente op de hoogte is van resultaten van een analyse op PFAS, maar dat niet laat weten. 

Overigens, eerdere resultaten van het grondwater, stalen getest in opdracht van de gemeente, waren niet goed. Tot zelfs ronduit slecht. Een reden temeer om verder te onderzoeken. En snel. Om druk te zetten op de milieuinspectie. Want die werkt traag. Tergend traag. Zo traag dat zelfs het gemeentebestuur zegt dat milieuinspectie traag werkt. Met CONTENT houden wij wel van enig initiatief. Zo steunen wij het actiecomité Leefbaar Groot Kortemark volledig in hun proactieve houding. 

Nochtans, de burgemeester Karolien Damman stelde eerder dat ze met het gemeentebestuur schouder aan schouder staat als het gaat over het bestrijden van de vergunning. Ieder heeft klaarblijkelijk een andere invulling van schouder aan schouder staan bij gerechtelijke procedures.

Als er op 22 februari resultaten binnen zijn bij het gemeentebestuur en er is 6 dagen later een zitting bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, en het actiecomité waarmee het gemeentebestuur beweert schouder aan schouder te staan is niet op de hoogte van het feit dat die resultaten binnen zijn, dan is dat een rare manier van schouder aan schouder staan.

Om sterk te staan in juridische procedures heb je alle mogelijke informatie nodig. Maar ja, de actiegroep, die duidelijk het voortouw neemt, krijgt die info niet meteen. Dit terwijl de advocaat van het gemeentebestuur in deze procedure zich had aangesloten bij het verzoek van het actiecomité. Als de gemeente niet consequent hun informatie deelt, dan wordt het er alvast niet makkelijker op.

Eind maart was het actiecomité op de hoogte dat het gemeentebestuur op 22 februari al resultaten binnen had. Zelfs dan had men niet de reflex om die door te geven. Pas na nadrukkelijk die informatie te vragen, werd die bezorgd. Toen bleek: er werd geen afvalstroom getest, maar ‘bodemverbeterende grond’. Simpel gezegd: men zoekt vervuiling waar men het eigenlijk niet kan vinden.

Kort daarna wordt gevraagd aan het schepencollege, op de gemeenteraad, om snel stalen te nemen van wat wél van belang is om te controleren, dan wordt daar ontwijkend tot afwijzend op geantwoord. Bon, misschien is het een verschil in interpretatie van het schouder aan schouder staan? Dus de vraag werd nog eens gesteld. Ontwijkend antwoord. We stelden de vraag nog eens. Ontwijkend antwoord.

Het leven is aan de doorzetters!

Gegroet.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *