Spring naar de inhoud

Contente kijk op de raad van 4 september

De afgelopen weken lag er flink wat politiek werk op de plank bij CONTENT. Ook de komende weken zal dat zo zijn. Daarom: een verslag met focus op de essentie.

Twee thema’s beheersten de voorbije raad. Mobiliteit, vooral dan de aandacht voor de zwakke weggebruiker en leefomgeving met Silvamo als rode draad.

Zowel mobiliteit als milieu vallen onder de bevoegdheid van Lynn Vermote. Vaak is zij de schepen met het meeste zin voor initiatief. Even vaak staat ze in wat intussen een college van uitgebluste zielen lijkt, eenzaam toe te kijken, zonder ze echt handelt. Om te kunnen doen wat ze hoort te doen, is ze veel minder goed omringd dan haar collega’s die andere bevoegdheden hebben. Daardoor gebeurt er jammergenoeg vaak helemaal niets.

Scholenvervoersplan

Een van de ambities van de beleidsploeg was het opmaken van ‘scholenvervoersplannen’. Dat dit niet van vandaag op morgen lukt, dat begrijpen we. Maar dat met het laatste jaar voor de verkiezingen de teller op amper drie plannen staat voor de zes scholen, tja… Er kwamen vanzelfsprekend opmerkingen uit de oppositie.

Een kind kreeg in het eerste leerjaar de belofte te horen van een scholenvervoersplan. Datzelfde kind zal in het zesde leerjaar afscheid nemen zonder scholenvervoersplan. Toen raadslid Pollentier ook een vraag stelde over hoe het mogelijk is dat iets dat zo belangrijk op de lange baan werd geschoven, kwam de repliek dat hij anders gerust mag komen helpen met de opmaak van de plannen. Daarom: Lynn Vermote werd als jongste en misschien wel meest gedreven schepen door haar collega’s te weinig ondersteund. Ook, en misschien vooral, de andere leden van het schepencollege hebben boter op het hoofd.

Bouwovertreding Silvamo

Stortuitbater Silvamo vroeg in april bij de Bestendige Deputatie een vergunning aan voor de bouw van twee wateropslagtanks, bovenop het reeds opgevulde gedeelte van het stort. De gemeente gaf een negatief advies. Logisch, lijkt ons. Vermoedelijk omdat de aanvraag in lijn ligt met wat vastligt in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan betreffende de hele site, keurde de deputatie de vergunning goed. Nog voor de vergunning werd toegekend, had Silvamo de tanks al gebouwd.

Leden van het actiecomité Leefbaar Groot Kortemark stelden zich bij aanvang van de raad vanuit het publiek een aantal vragen in verband met het dossier. Wouter Onraedt vroeg wat de houding van het gemeentebestuur daarin is. Het schepencollege benadrukte dat ze negatief advies gaven en het betreuren dat de provincie dit niet volgt en dat er langs de andere kant inderdaad rekening moet gehouden worden met de nabestemming zoals dat in het provinciaal plan is vastgelegd.

Het riedeltje is: wij van Kortemark doen wat we kunnen, maar de provincie volgt ons niet.

Met CONTENT zijn we aan het uitpluizen in welke mate dat klopt. En ja, het ziet ernaar uit dat Kortemark wel heel wat kan ondernemen om te verhinderen dat er op het stort gebouwd wordt, maar nalaat dit te doen. We informeren ons verder en zullen zelf de nodige initiatieven nemen. Spoedig weten we meer. Als het gemeentebestuur zelf geen gebruik maakt van de mogelijkheden om de nabestemming van de site van de stortplaats te wijzigen, dan mogen ze de hand in eigen boezem steken in plaats van de schuld bij de provincie te leggen.

Bloedonderzoek en analyse grondwater

Politiek doe je niet vanop een eiland. Met de fractie van CONTENT hebben we nauw contact met vzw Leefbaar Groot Kortemark, met vzw Climaxi, met mensen in het parlement, met mensen van Bond Beter Leefmilieu …

Op initiatief van Climaxi kwam de PFAS-problematiek in meerdere steden en gemeenten op de agenda van de gemeenteraad. Ook in Kortemark was dit het geval.

Op onderstaande site valt meer te lezen omtrent het agendapunt.

https://leefbaarkortemark.be/analyse-grondwater-en-bloedonderzoek-steun-uit-gemeenteraad/

De stand van zaken werd geschetst. De risico’s voor de gezondheid, de huidige impact op de omgeving van stortplaats Silvamo en vooral de mogelijke bedreigingen voor de toekomst werden toegelicht aan de gemeenteraadsleden. Ter stemming lag een voorstel bestaande uit vier artikels:

  1. Het gemeentebestuur biedt de mogelijkheid aan voor een kosteloze analyse op de aanwezigheid van PFAS in het grondwater voor buurtbewoners woonachtig in een straal van 1 km van de site van stortplaats Silvamo.
  2. Het gemeentebestuur biedt de mogelijkheid aan voor een kosteloze analyse op de aanwezigheid van PFAS in het bloed voor buurtbewoners woonachtig in een straal van 1 km van de site van stortplaats Silvamo.
  3. Het gemeentebestuur maakt een plan van aanpak op om de buurtbewoners woonachtig in een straal van 1 km van de site van stortplaats te informeren en sensibiliseren. Daarnaast bevat dit plan de te volgen stappen om de analyses van grondwater en analyses van het bloed praktisch in goede banen te kunnen leiden.
  4. Na afloop volgt een rapportering van de bevindingen. Het gemeentebestuur koppelt terug naar alle inwoners van Kortemark.

Een definitieve beslissing werd nog niet genomen, ook omdat er kort na de raad een overleg gepland stond tussen de gemeente en onder andere het Agentschap Zorg.

De fractie van CONTENT, de motor achter dit agendapunt, waarschuwde de meerderheid voor het standpunt van het Agentschap Zorg. Immers, tot nu toe werden initiatieven van zowel burgers als lokale besturen ontmoedigd. Intussen weten we dat het overleg effectief niet bemoedigend was voor het voorgestelde agendapunt.

Is het Agentschap Zorg nog geplaatst om te zeggen dat het werk van Climaxi en de lokale actiegroepen ‘zinloos’ is? Is het Agentschap Zorg nog geplaatst om adviezen te geven aan lokale besturen?

Maxim Veys, Parlementslid voor Vooruit, legde de kwestie voor in het Vlaams Parlement.

Het antwoord vanuit het kabinet Crevits is toch wel ontnuchterend. De financiering van de onderzoeken omtrent de PFAS-vervuiling hangen vast aan de middelen van het saneringsverbond omtrent de site van 3M in Zwijndrecht en kunnen enkel ingezet worden in de perimeter rond Zwijndrecht. Voor alle andere sites voorziet het Agentschap Zorg dus geen extra middelen.

Die afwachtende houding van sommige overheidsinstanties, dwingt lokale besturen tot het stellen van eigen daden. Het is nu niet anders, helaas. Daarom dit voorstel bestaande uit vier artikels.

Woensdagnamiddag 13 september komt het schepencollege samen om de beslissing te nemen. Hopelijk denkt men tijdens die vergadering aan de eigen inwoners en is men vanuit de gemeente minder bezig met wat het Agentschap Zorg erover denkt. Zeker het agendapunt in verband met analyse van grondwater uit boorputten uit de buurt: dit moet zonder verder uitstel gerealiseerd worden.

Niet morgen.

Nu!

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *