Spring naar de inhoud

Contente kijk op de raad van 2 oktober

In de politiek is het belangrijk om te durven duidelijk van mening verschillen, met in het achterhoofd de gedachte dat er zelfs met je grootste ’tegenstanders’ raakvlakken zijn. Als je je afsluit van de standpunten van anderen, dan bewijs je eigenlijk niemand een dienst.

De voorbije raad was er ene met twee gezichten. Een mooie overwinning voor de politiek in zijn geheel. Maar ook nederlagen van het eigen politieke gelijk.

Grondwater analyseren in de buurt van het stort

Op de raad van september bracht CONTENT het voorstel aan om op initiatief en kosten van de gemeente buurtbewoners van het stort van Silvamo de mogelijkheid te bieden hun grondwater te laten analyseren. Het is voor iedereen belangrijk dat we weten op welke manier de vervuiling zich verspreidt. Silvamo laat het, net als de hogere overheid afweten om afdoend in te grijpen. Het voorstel van september onderging lichte aanpassingen en kreeg de steun van de voltallige oppositie én meerderheid. De fractie van CONTENT, met raadslid Tim Deweerdt, gaat al de hele legislatuur voor een politiek met open vizier. De bestuursleden van CONTENT houden rekening met de inhoud van de voorstellen. Of het voorstel nu van de meerderheid of de oppositie komt, dat maakt niet uit. Dat het voorstel om actie te ondernemen in de buurt van het stort wordt goedgekeurd, sterkt de mensen van CONTENT in de gedachte om zo verder te werken. Aan de raadsleden van de verschillende politieke families: dank om het voorstel te steunen!

Deontologische commissie

Eerder al hadden alle Vlaamse gemeenten een deontologische code. Daarin stonden een aantal principes en gedragsregels vervat waar raadsleden moeten aan beantwoorden. Sinds maart dit jaar is op Vlaams niveau de beslissing gevallen dat gemeenteraden een deontologische commissie moeten samenstellen die dan vooral bevoegd is om indien nodig te oordelen of een raadslid al dan niet de deontologische code met de voeten heeft getreden. Gemeenten hoeven daar zelf geen reglement voor uit te werken. Ondersteunende instituten zoals VVSG werken dan voorbeeldreglementen uit die in de praktijk ter stemming in de plaatselijke raden worden goedgekeurd. Het standaardvoorstel van de VVSG over de samenstelling was: de commissie bestaat minstens uit één lid per fractie.

Dat is een goede insteek, want zo is de samenstelling van de commissie niet helemaal dezelfde als de samenstelling van de raad waarvan het moet oordelen over diens raadsleden. In Kortemark doet men het anders. De deontologische commissie bestaat uit de raadsleden zelf. Toen alle leden van de oppositie opperden dat die werkwijze eigenlijk een commissie is voor de schone schijn, gaf de meerderheid geen duimbreed toe. Meer nog, zelfs als alle oppositieleden vinden dat een raadslid een deontologische fout heeft gemaakt (klassiek thema: bouwprojecten, toekennen premies, aanstellen personeel, belangenvermenging), dan is dat niet genoeg om de deontologische commissie samen te roepen. Pas als 8 raadsleden wensen dat een klacht wordt behandeld, komt die voor de commissie.

Echt, qua transparantie en openheid maakt de meerderheid van CD&V en de liberalen weerom een slechte beurt.

Kort daarna kwam het punt ter stemming dat voortaan bij sommige aanstellingen van gemeentepersoneel er geen diplomavereisten meer nodig zijn, om te vermijden dat voor sommige vacatures geen kandidaten zouden te vinden zijn. Vanuit CONTENT begrepen we de problematiek, maar om te vermijden dat favoritisme zou ontstaan, hadden we graag gezien dat de eerste oproep voor kandidaten toch gepaard zou zijn met een geschikt diploma gelinkt aan de vacature. Pas als er geen kandidaten zijn met een geschikt diploma, kan men de diplomavereisten verlaten. Dat tegenvoorstel van CONTENT kwam er net om favoritisme en vriendjespolitiek – vanuit politiek of personeel – te vermijden. Helaas: dit voorstel werd afgewezen. Van vriendjespolitiek is in Kortemark geen sprake en het was een schande om zoiets te durven zeggen.

Kerken

Weerom. Kerken. Prachtige gebouwen. We hebben er vijf verspreid over Kortemark. Maar ze lopen leeg. Ze kosten de gemeenschap een pak centen. Niemand durft uit te rekenen hoeveel juist per praktiserend Christen. Met CONTENT hebben we helemaal niets tegen gelovigen. Vanzelfsprekend, kerken, gebedshuizen, plaats voor geloof: dat is noodzakelijk en belangrijk in een gemeente met respect voor alle inwoners. Maar terwijl in het meerjarenplan stond: ‘studie over de nabestemming van de kerken’ is de betrokken schepen niet verder gekomen dan een nog niet eens afgeronde studie voor één kerk. Die van Werken. Raadslid Deweerdt vroeg aan de liberalen in het halfrond of zij dat allemaal zo vanzelfsprekend vinden. Hun blik kon niet verbergen wat hun gedachten waren.

Op hun gezicht stond te lezen wat we met CONTENT al lang weten: de huidige meerderheid van liberalen en CD&V is uitgeblust. Nog een jaar slepen, tergend traag, gaan ze de verkiezingen tegemoet.

En jup, met CONTENT staan we paraat!

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *