Spring naar de inhoud

Contente kijk op de raad van 13 november

Deontologie

Een van de agendapunten van de gemeenteraad van oktober was het oprichten van een deontologische commissie. Als een raadslid handelingen stelt die ingaan tegen de deontologische code, kunnen klachten daaromtrent in die commissie behandeld worden. In Kortemark bestaat die commissie uit alle leden van de gemeenteraad. Dat raadsleden zo moeten oordelen over collega-raadsleden, stemt tot nadenken. Een maand later was het al zover: de deontologische commissie werd samengeroepen. Tim Deweerdt, die CONTENT vertegenwoordigt in de gemeenteraad, verontschuldigde zich voor die commissie. Om een goede beslissing te nemen, is het belangrijk dat er wat afstand is tussen de betrokken partijen en de personen die het oordeel vellen. Een commissie waar collega’s oordelen over de deontologie van een collega, in een politieke context van meerderheid en oppositie bovendien, is niet de aangewezen manier om klachten te behandelen. Vandaar.

Meerjarenplan

Zoals dit jaarlijks het geval is, kwam ook nu weer de wijziging van het meerjarenplan aan bod. Omdat de afspraken al vast liggen tussen de coalitiepartners, is er voor de oppositie weinig ruimte om iets gewijzigd te krijgen. Tenzij het plan van de meerderheid van CD&V en liberalen niet in lijn ligt met wat ze zelf voorzien had.

In onze gemeente hebben we vijf kerken. Vijf jaar geleden stelde de meerderheidsploeg voor om in deze legislatuur werk te maken van een kerkenbeleidsplan om de her- of nevenbestemming van de kerken te bekijken. In 2019 kwam men tot volgende doelstelling:

 

Dus:

Wat betreft de vele kerken in Groot-Kortemark zal naar aanleiding van het kerkenbeleidsplan de oefening gemaakt worden welke kerken een her- of nevenbestemming kunnen krijgen. Er wordt daarbij gekeken naar een functionele invulling, passend bij het gebouw.

In 2020 werd gestart met een studie over welke invulling de kerk van Werken zou kunnen krijgen. Vanuit CONTENT vond men dat een gemiste kans. Het ware beter om meteen meerdere kerken in de studie op te nemen.

Dik drie jaar later weten we nog altijd niet veel meer, over die ene kerk dan nog. Weerom kostbare tijd verloren. Wat het plan is met de vier andere kerken? God mag het weten.

Met CONTENT staan we liever met de voetjes op de grond. Doen wat moet en niet uitstellen. Op de gemeenteraad werd de bevoegde schepen herinnerd aan wat bij de start van deze legislatuur de afspraak was. Tim Deweerdt vroeg schepen Rik Waeyaert om de raad te overtuigen waarom het een goede keuze zou zijn toch vast te houden aan het plan om tijd te verliezen door de andere kerken niet te betrekken in de studie. De overtuigingskracht was nihil. De raadsleden, ook deze van Zeker 8610 lijken het idee alvast genegen om geen tijd meer te verliezen en groen licht te geven voor een studie waar meerdere kerken onderzocht worden. Als de coalitie dit punt niet zelf op de agenda plaatst, dan zal de fractie van CONTENT dit doen. Onze inwoners zijn niet gebaat met stilstand.

Veloveilig

Een aantal maanden geleden hebben duizenden respondenten uit honderden Vlaamse gemeenten deelgenomen aan VeloVeilig Vlaanderen, een onderzoek van HLN over fietsveiligheid. En wat blijkt? Zes op de tien Vlamingen vond toen dat er te weinig veilige fietspaden in hun gemeente zijn. Ook in Kortemark maakten de cijfers duidelijk dat er werk aan de winkel is.

42 % geeft aan Kortemark een fietsveilige gemeente te vinden en geeft het fietsbeleid van de gemeente een score van 39 %. 29 % vindt dat er in de gemeente te weinig fietspaden zijn, 76% van de inwoners vindt dat de fietspaden in goede staat zijn en 42% vindt dat er te weinig wordt geïnvesteerd in fietspaden. De meerderheid mag niet tevreden zijn met dit resultaat. Wat wij met CONTENT vooral belangrijk vinden is dat onze inwoners Kortemark overal, ook in de deelgemeenten een veilige gemeente vinden voor alle fietsers. Uit de enquête blijkt dat slechts 24% van onze bewoners dit een veilige fietsgemeente voor kinderen en jongeren vinden. Dat is echt ondermaats.

De ploeg van CONTENT ging van deur tot deur in deelgemeenten Zarren en Werken. Omdat inwoners van Zarren en Werken zich eerder dan anderen moeten verplaatsen naar een andere deelgemeente voor dagelijkse voorzieningen zoals onderwijs, inkopen, vrije tijd … verdienen beide deelgemeenten extra aandacht. Volgens de inwoners zijn er inderdaad nog heel wat pijnpunten die dringend moeten aangepakt worden. Men duidt het kruispunt van de Stadenstraat met de Staatsbaan aan als het gevaarlijkste punt. Er zijn intussen plannen om verkeerslichten te plaatsen op dit kruispunt. Wij van CONTENT zouden dan ook graag zien dat deze legislatuur nog stappen ondernomen worden om de verkeerssituatie daar, en op andere gevaarlijke punten, zoals het kruispunt Steenstraat – Vladslostraat, te verbeteren.

Twee gewestwegen doorkruisen Zarren. Het bestuur van CONTENT nodigde Maxim Veys, Vlaams parlementslid voor Vooruit, uit om mee op stap te gaan in Zarren. Op Vlaams niveau zal Maxim Veys extra aandacht vragen voor fietsveiligheid in de dorpskern van Zarren.

Schepen van mobiliteit Lynn Vermote erkende de problemen. Ook na de gemeenteraad wisten meerdere raadsleden te zeggen dat actie nodig is. Iedereen hoopt dat de verkeerslichten er zo snel mogelijk komen. Met CONTENT vroegen we nogmaals om druk te zetten op de bevoegde instanties. Neem het van ons aan: we volgen dit thema van nabij op.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *