Spring naar de inhoud

Contente kijk op de raad van 22 januari

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Maar voor deze legislatuur ook het begin van het einde: 2024 is een verkiezingsjaar.

Cijfers onderzoek grondwater al binnen?

Voorafgaand aan de raad, bij de vragenronde uit het publiek, stelde iemand van Leefbaar Groot Kortemark de vraag of de cijfers van de analyses van het grondwater al gekend waren en of het actiecomité, zoals was afgesproken, die cijfers zou krijgen. De betrokken schepen bevestigde dat de cijfers al binnen zijn, maar dat men eerst duiding wil van het Departement Zorg alvorens die cijfers te bezorgen aan inwoners en actiecomité. De afspraak dat het actiecomité bij alle stappen van het onderzoek zou betrokken worden, dat blijken achteraf holle woorden. Navraag leerde ons dat de cijfers al binnen waren in de eerste week van januari. Meer uitleg daaromtrent volgt nog. Op basis van een eerste interpretatie kunnen we stellen: de meeste buurtbewoners kunnen hun putwater gebruiken voor normale doeleinden. Een geruststelling. We blijven het samen met actiecomité Leefbaar Groot Kortemark verder opvolgen.

Een plan voor natuur en landbouw?

Op de eigenlijke agenda van de zowel OCMW- als gemeenteraad stonden weinig hete hangijzers. Met de fractie van CONTENT hadden we een aantal schriftelijke vragen ingediend. De vragen zijn opgemaakt samen met mensen die betrokken zijn in natuurbewegingen. De insteek is dat sterk inzetten op natuur heel wat voordelen biedt. Maar ook landbouw verdient aandacht. Met CONTENT stellen we ons al lang vragen of het de landbouw wel dient door steeds weer publieke landbouwgrond te verkopen. Ook een uitgebreid areaal aan natuurgronden is belangrijk.

In meerdere gemeenten rondom Kortemark maakt men werk van het aanplanten van bossen. Er zijn bovendien heel wat subsidies, waaronder momenteel vanuit Vlaams niveau, voor bosaanplantingen en voor verwerving van grond voor bos. Het uitbreiden van de oppervlakte voorzien voor natuur (waaronder bos) heeft vele voordelen. Het is goed voor het klimaat en buffert daarenboven de nadelige gevolgen van klimaatopwarming zoals die van droogte en extreme neerslag. Daarnaast draagt natuur bij aan de biodiversiteit, draagt het bij tot een rustige woonomgeving voor de inwoners en biedt het meer ruimte voor groene recreatiemogelijkheden.

De gestelde vragen vind je onderaan deze tekst terug. Uit de antwoorden valt te begrijpen dat de gemeente zelf weinig initiatief neemt. De beslissingen die het Europees, federaal en regionaal niveau nemen, worden beschouwd als de te volgen realiteit. Dat het lokale niveau ook de teugels in handen kan nemen om tot een stevig en duurzaam landbouw- en natuurbeleid kan komen, dat laat de meerderheid van CD&V en Open VLD aan zich voorbijgaan. Helaas. Met CONTENT willen we die discussie op de politieke agenda brengen. Liever dit dan toekijken aan de zijlijn.

Met CONTENT zijn we klaar om de rol van bepalende politieke speler op ons te nemen! Doe je mee?

De vragen… Schriftelijk ingediend. Mondeling beantwoord. Sommige vragen werden nog niet beantwoord.

Hoeveel bos hebben we in Kortemark en welke evolutie maakten we door de laatste vijf jaar? Wat is de stand van zaken omtrent de uitbreiding van de Kolvezipte en het Edewallebos? Welke ambitie had het college daaromtrent en zijn deze doelen behaald?

Is er naast bos nog uitbreiding van natuurgebieden gerealiseerd in Kortemark de laatste vijf jaar? Op welke plaatsen, welke oppervlakte?

Is de gemeente of het OCMW nog eigenaar van gronden (zowel binnen en buiten de gemeente) die in gebruik zijn als landbouwgrond? Welke oppervlakte en waar?
Omdat beheer van grond geen kerntaak is van het OCMW is er een trend om deze gronden te verkopen. Ondersteunen van landbouw en het bevorderen van een gezonde leefomgeving kan evenwel deel uitmaken van het gemeentelijk beleid. Welk standpunt neemt het gemeentebestuur in qua grondbeheer gericht op landbouw en gericht op een gezonde leefomgeving? Is er een mogelijkheid om uit een aantal van deze gronden een meerwaarde te halen naar biodiversiteit toe? 

Is de gemeente of het OCMW eigenaar van gronden (zowel binnen en buiten de gemeente) die ofwel natuur of bos zijn, of daar potentieel voor hebben? Welke oppervlakte en waar?

Al sinds het begin van deze legislatuur is er vanuit CONTENT vraag naar een inventaris van het publiek groen en welke aanplanting geschikt is per locatie. Indertijd werd vanuit het college het plan naar voor gebracht om dit op te maken in samenwerking met studenten van een hogeschool, wat uiteindelijk niet is doorgegaan. Wat is de stand van zaken en wanneer is de inventaris en dat plan klaar? Komt het bomenplan van regionaal landschap Westhoek tegemoet aan de vragen? Is er van dat bomenplan intussen een geschreven rapport? Het bomenbeheer kan beter, volgens dat bomenplan. Hoe zal het gemeentebestuur daar werk van maken? Op welke manier wordt er ingezet op opleiding van het personeel?

Ook landbouwgronden en boerderijen hebben een groot potentieel om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit (door bijvoorbeeld agroforestery, mengteelt, strokenteelt, gevarieerde akkerranden, gevarieerde binnenveldse elementen, het toevoegen van kleine landschapselementen, bloemrijke akkerranden, afbouwen bemesting van weilanden en afbouwen van pesticiden op akkerlanden)

Op welke initiatieven heeft het gemeentebestuur de laatste vijf jaar genomen om in te zetten op biodiversiteit via de landbouw? Welke initiatieven plant men nog?

De uitkijktoren tussen Zarren en Werken zorgt ervoor dat we extra kunnen genieten van de omgeving. Wanneer komt die toren er?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *