Spring naar de inhoud

Contente kijk op de raad van 19 februari

De voorbije raad was er een van duidelijke inhoudelijke meningsverschillen tussen meerderheid en oppositie. Met CONTENT steken we ons niet weg. Politiek is ook het durven innemen van standpunten.

Silvamo

Eén van de bepalende dossiers de afgelopen legislatuur, is dat van Silvamo. De vernietiging van de vergunning is voor het actiecomité Leefbaar Groot Kortemark een belangrijke overwinning. Er was op de raad wat onenigheid over wie nu welke pluimen op wiens hoed mocht steken. Op politiek vlak is het standpunt van CONTENT steeds heel erg duidelijk geweest. De laatste jaren nam de fractie van CONTENT meerdere initiatieven aangaande Silvamo. Dit zowel op fiscaal vlak (aanpassen van het belastingreglement), juridisch vlak (aanvechten vergunning) als op vlak van de impact van het milieu (analyse grondwater buurtbewoners). Dit waren initiatieven die vaak breed gedragen werden door raadsleden, over de politieke fracties heen. Wij waren vanzelfsprekend niet de enigen met initiatief. Goede voorstellen van anderen ondersteun(d)en we steeds. Met CONTENT gaan we ervan uit dat als diverse krachten, zoals het gemeentebestuur, de oppositie, actiegroepen als Leefbaar Groot Kortemark en Climaxi hun rol ten volle en op een gewetensvolle manier opnemen, er flinke stappen vooruit gezet worden. Het is een illusie te denken dat dit steeds zonder conflict zal gebeuren. Soms moet het eens botsen om een doorbraak te krijgen.

Vanuit CONTENT menen we dat het gemeentebestuur soms te mak is. Ook nu recent. In de kleine helft van de vijftien onderzochte stalen uit de buurt van het stort werd een teveel aan lood opgetekend. Een mogelijke verklaring voor de verschillen in resultaten is het al dan niet aanwezig zijn van loden leidingen. De omwonenden werden daarvan op de hoogte gesteld. Om de ware impact te weten, moet het gemeentebestuur in kaart brengen wie al dan niet loden leidingen heeft en dat linken aan de resultaten. We zijn één maand verder. Ondanks akkoord van de bevoegde schepen is er op dat vlak weerom nog geen enkel initiatief genomen. Te betreuren.

Buurtrestaurant

Dat een buurtrestaurant mensen samenbrengt en dat dit goed is, daar zijn we het allen over eens. Over de structuur van de samenwerking uitte raadslid Pollentier zijn bezorgdheid. Met CONTENT treden we zijn bezorgdheid bij. Al lang stellen we ons met CONTENT vragen bij de tendens van het afbouwen van puur openbare dienstverlening. Daarmee bedoelen we helemaal niet dat er in WZC Blijvelde een slechte dienstverlening zou zijn. Integendeel, de sector van de (ouderen)zorg zit al ver voorbij hun limieten, zeker op vlak van personeelsinzet. Het beleid van verschillende overheidsniveaus heeft veel te lang de alarmsignalen genegeerd. Naast de professionele krachten waarderen we met CONTENT het belang en de inzet van vrijwilligerswerk. Maar er zijn een aantal grenzen die moeten bewaakt worden. Voor CONTENT is het belangrijk dat goed opgevolgd wordt dat het verhaal van het buurtrestaurant er één is van een win-win voor alle partners.

Blue Deal

Het openleggen van de bedding van de Krekebeek in het centrum van Kortemark is een mooi project. Met CONTENT steunen we alvast het idee op zich. De financiering ervan, dat is een ander verhaal. Kortemark krijgt 600 000 euro subsidie. Dat staat vast. Op de website van de Vlaamse overheid staat het project in totaliteit geraamd op 1 395 000 euro. Volgens het Kortemarkse meerjarenplan is het project in totaliteit geraamd op 1 030 000 euro. Een flink verschil als het gaat over wat de gemeente zelf dient te financieren. Ramen en budgetteren: het is geen simpele oefening, niemand heeft een glazen bol. Raadslid voor CONTENT Tim Deweerdt vroeg wat dan de meest correcte raming is. Aan politieke zijde bleef het stil. De algemeen directeur nam het woord om het project uit te leggen. Dat was erg vriendelijk van haar, vond Deweerdt, maar het is niet zij die verantwoording moet afleggen, maar de politiek. Toen de bevoegde schepen zei dat het moeilijk te ramen is, repliceerde Deweerdt dat het kostenplaatje voor de gemeente dus ook 10 miljoen kon bedragen. De schepen reageerde laconiek: ‘of misschien zelfs 100 miljoen’. Dat maakt het natuurlijk allemaal een lachertje. Ontbreekt het de ploeg van CD&V en liberalen dan aan bestuurlijke verantwoordelijkheidszin om een project op te starten, met voor een groot stuk realisatie in de volgende legislatuur, zonder men in de verste verte weet hoeveel het zal kosten?

Met CONTENT weten we dat het anders moet.

We staan klaar.

(op 13 maart zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de tekst, na een opbouwend gesprek met WZC Blijvelde)

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *